Barn med diabetes

Insulinpumpe som en løsning for barn

VIKTIGSTE PUNKTER

  • Hvordan kan insulinpumper bidra til å kontrollere barnets diabetes?

For å takle utfordringene med å holde blodsukkernivået under kontroll setter mange barn med type 1-diabetes sin lit til insulinpumpen.

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som barnet enkelt kan bære med seg på et belte, i en lomme eller til og med festet til klær eller en liten veske som bæres rundt livet.

Insulinpumpen kan hjelpe deg, barnet ditt og diabetesteamet til bedre å etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet. Den kan gjøre det lettere å justere insulindosen etter behov, først og fremst etter måltider og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll. I stedet for hyppige injeksjoner krever pumpebehandling kun at du bytter slangesett annen- eller tredjehver dag.

Nå gjør Guzmán alt det andre barn gjør: svømmer, spiller basketball og driver med favorittsporten fotball. Sannheten er at pumpen har forbedret nettene for oss alle.

- ESTER, GUZMÁNS MOR

Hvordan bidrar MiniMed® 640G-insulinpumpen til å få kontroll over blodsukkernivået?

MiniMed® 640G-insulinpumpen kan tilføre svært små, presise doser med insulin, helt ned til 0,025 enheter per time, gjennom hele dagen. Den nøyaktige mengden fastsettes av legen i forhold til de spesifikke behovene til barnets normale kroppsfunksjoner.

Pumpen gir også mulighet til følgende:

  • Bruke Bolus Wizard®: Denne innebygde funksjonen hjelper deg med å sikre nøyaktig dosering, ved å ta hensyn til mengden insulin som allerede er i systemet, det gjeldende blodsukkernivået, karbohydratinntaket og de personlige insulininnstillingene.
  • Justere basalinsulinet for å kompensere for mer eller mindre trening, eller under sykdom.
  • Avbryte programmerte tilførsler av insulin hvis barnet bestemmer seg for at det ikke vil spise, eller at det ikke vil delta i en planlagt aktivitet.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.