Barn med diabetes

Insulinpumper for barn

VIKTIGSTE PUNKTER

  • Hvordan kan insulinpumper hjelpe barn med diabetes?

Resultater fra nylige studier* viser at insulinpumper kan være både trygge og effektive for små barn, under forutsetning av at foreldrene både har kunnskap om og er motivert for å bruke pumpen. En insulinpumpe kan gjøre det lettere å balansere insulin og blodsukkeret, og den kan også bidra til å redusere hypoglykemi.

Mange kliniske studier* bekrefter at pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen.

Da jeg lærte om insulinpumpen, innså jeg etter noen få timer at livet ville bli annerledes. Det var tydelig for meg at barnet mitt kunne få et bedre liv med en pumpe.

- MARTINA, ANNELIS MOR

Hvordan kan MiniMed® 640G-insulinpumpen være en hjelp i hverdagen?

MiniMed® 640G-insulinpumpen har mange funksjoner og innstillinger som kan være ideelle for unge brukere.

  • Bolus Wizard® tar hensyn til insulinet som fremdeles befinner seg i kroppen, slik at bolusberegningene blir mer nøyaktige.
  • En barnesikringsfunksjon som deaktiverer pumpetastene slik at insulin ikke kan programmeres ved et uhell. En fjernkontroll er også tilgjengelig, slik at foreldrene kan ha full kontroll.

Hvor kan barnet feste insulinpumpen?

Dette er ofte et av de første spørsmålene mange foreldre og barn stiller. Pumpen kan ganske enkelt festes til et belte eller legges i en lomme. Det finnes også ulike pumpeetuier tilgjengelig.

Insulinpumper og idrettsaktiviteter? Hvordan fungerer dette?

Det kommer ofte spørsmål om bruk av pumpen i forbindelse med idrettsaktiviteter, dans og fester. Vanligvis kan pumpen være festet på samme sted uten at den forstyrrer disse aktivitetene. Pumpen kan kobles fra (i opptil 60 minutter) i forbindelse med dusjing, svømming eller intens aktivitet. Den må kobles til igjen etterpå, og hvis pumpen har vært frakoblet i mer enn én time, kan det være nødvendig med dosejusteringer. Foreldrene må diskutere dette med legen for å fastsette de riktige justeringene for barnet.

Vil barnet fremdeles kunne ha et normalt sosialt liv?

Lek og moro med vennene er en av de beste måtene et barn kan holde seg frisk og glad på. Med MiniMed 640G-insulinpumpen kan barnets sosiale liv være like fleksibelt som det timeplanen tilsier.

MiniMed 640G-insulinpumpen har slangesett og automatiske appliseringsverktøy tilpasset alle aldersgrupper (inkludert spedbarn), for å bidra til effektiv insulintilførsel og gi barn muligheten til å fortsette med livet sitt.

Minimed 640G-insulinpumpen på et barn

REFERANCER

  • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.