Barn med diabetes

Mange foreldre som har barn med type 1-diabetes, spør seg: "Hvorfor skjer dette mitt barn?" "Hvordan kan de fortsette med å leve som før?" "Hvordan kan jeg hjelpe på best mulig måte?" Ofte virker det som om det er flere spørsmål enn svar i begynnelsen.

Noe av det viktigste for foreldre er barnas helse og velvære. For barn med type 1-diabetes er målet med diabetesbehandlingen å redusere risikoen for å utvikle senkomplikasjoner som følge av høyt blodsukkernivå, unngå hypoglykemi og sikre normal vekst og utvikling, både fysisk og psykisk.

Les historiene til andre foreldre som har barn med type 1-diabetes, og se hvordan de har funnet sin vei til bedre kontroll.

Historier fra virkeligheten

Barn med diabetes

Tess, Annas datter, har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2008

Da Tess var 15 måneder gammel så jeg henne drikke fra plaskebassenget i hagen. Hun var for liten til å fortelle meg at hun var tørst. Som følge av denne typen adferd, oppdaget vi at hun hadde type 1-diabetes, og det ble startet et behandlingsregime med fire injeksjoner per dag. Vi hadde hele tiden problemer med å kontrollere sykdommen, ettersom Tess for det meste hadde høye blodsukkerverdier, men plutselig kunne få et uventet fall i verdiene, og dette gjorde livet vanskelig for alle. Da hun fylte to år, gikk hun over til behandling med insulinpumpe, og etter det følte vi at vi hadde fått Tess tilbake igjen. Jeg vil anbefale alle andre foreldre som har lurt på om de skal skaffe barnet en insulinpumpe, å gjøre det så raskt som mulig!

- ANNA

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.