Diabeteshistorien til Emmas sønn George

Finn ut hvordan George klarte å få blodsukkernivået innenfor målområdet ved hjelp av en insulinpumpe.

Historier fra virkeligheten

Spill av video

Diabeteshistorien til Emmas sønn George

Har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2010

George fikk diagnosen type 1-diabetes 1. august 2006, og som forelder er det en dag du aldri glemmer! Livet vårt ble snudd opp ned. Med injeksjoner ble livet et helt nytt regime, og vi følte at diabetesen tok over livet vårt fullstendig. Da George brukte flere daglige injeksjoner, var blodsukkernivået hans aldri innenfor området. Men innen fem måneder etter at han hadde fått insulinpumpen, var han innenfor området, og nå er HbA1c-nivået nede i 6,8. Med pumpen er jeg tryggere på at George tar bedre vare på seg selv, og det gjør at jeg som forelder får ro i sjelen. Jeg synes insulinpumpen er fantastisk, den forandrer rett og slett livet til barnet ditt, og for å være ærlig, så har den gitt George livet tilbake.

- Emma

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.