Diabeteshistorien til Paolos datter Giulia

Etter at Giulia ble diagnostisert med type 1-diabetes da hun var tre år, ble blodsukkernivået hennes holdt under kontroll med en insulinpumpe.

Historier fra virkeligheten

Diabeteshistorien til Paolos datter Giulia

Har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2008

Giulia var 3 år gammel da hun ble diagnostisert med type 1-diabetes. Det var en svært turbulent tid. I begynnelsen hadde hun store problemer med ekstreme variasjoner i blodsukkernivået. Det vi fryktet mest var nattlig hypoglykemi. Giulia hadde to alvorlige hypoglykemiepisoder om natten, og det var utrolig skremmende. På grunn av dette foreslo diabetesteamet at vi kunne begynne med insulinpumpebehandling i stedet for flere daglige injeksjoner. Det tok ikke lang tid før hun var i stand til å styre insulinbehandlingen selv. Vi hadde alltid et ønske om at hun skulle føle seg som og oppføre seg mest mulig likt andre barn på samme alder, og takket være insulinpumpen er dette mulig.

- PAOLO

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.