Barn med diabetes

Utfordringer når barn har diabetes

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Ting du må ta hensyn til når du har et barn med diabetes

Det forandrer livet for hele familien når et barn får diagnosen type 1-diabetes. Mange foreldre er bekymret for hvordan diabetesen kommer til å påvirke barnets liv. Hvordan den kan komme til å påvirke fremtiden. Hvordan de skal kunne fortsette å leve et normalt liv.

Sikkerhet: førsteprioritet

Du bør sørge for følgende:

 • At de som er sammen med barnet, vet nøyaktig hva de skal gjøre hvis det oppstår en akuttsituasjon, og at de har oppdatert kontaktinformasjon (lege, foreldre, verger).
 • At det er en ansvarlig person som kan hjelpe barnet med å sjekke blodsukkeret eller tilføre en bolusdose (ekstra insulin) om nødvendig.

Målet med diabetesbehandlingen

Målet er ganske enkelt å holde god kontroll med blodsukkernivået ettersom dette kan bidra til å sikre et sunt liv i dag og redusere risikoen for komplikasjoner i fremtiden. En måte å vite at barnets blodsukkernivå er under kontroll på, er å sørge for at HbA1c-nivået holdes innenfor målområdet som legen har fastsatt.

Måter å kontrollere blodsukkernivået på

For å holde blodsukkernivået innenfor målområdet og redusere risikoen for komplikasjoner må kroppen tilføres nøyaktige doser med insulin. Eksempler på behandlingsmetoder:

 • Tradisjonell behandling
  2 til 3 injeksjoner per dag med en kombinasjon av langtidsvirkende og hurtigvirkende insulin.
 • Flere daglige injeksjoner (MDI)
  3 eller flere injeksjoner per dag med ekstra hurtigvirkende insulin, og 1 eller 2 injeksjoner per dag med langtidsvirkende insulin.
 • Insulinpumpe (kontinuerlig subkutan insulininfusjon)
  Kontinuerlig tilførsel av ekstra hurtigvirkende insulin 24 timer i døgnet i stedet for hyppige injeksjoner. En programmert insulindose etterligner bukspyttkjertelens produksjon av basalinsulin hos personer som ikke har diabetes, og kan lettere justeres i forhold til kroppens behov. Ekstra hurtigvirkende insulin virker svært raskt og bidrar til at svingningene i blodsukkernivået blir minst mulig ved inntak av karbohydrater, eller til å senke et høyt blodsukkernivå om nødvendig.

Vi har alltid elsket å drive med utendørsaktiviteter og idrett sammen. Takket være pumpen har vi alle nådd et nytt nivå av frihet og større trygghet!

- PAOLO

LAVERE HbA1c, FÆRRE KOMPLIKASJONER

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen kan behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2–3 siste månedene.

Studien Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) bekreftet at man ved å senke HbA1c-nivået med bare 1 % kan redusere risikoen for å utvikle mikrovaskulære komplikasjoner med opptil 40 %.* HbA1c-nivået bør måles hver 3. måned med målsetning om å holde det under 7 % eller ved målnivået som legen har fastsatt.*

Normale blodsukkerverdier varierer mellom 4,0 og 7,8 mmol/l, og det kan være lurt å prøve å oppnå disse målene i hverdagen ved å kontrollere blodsukkeret med en blodsukkermåler.*

Hypoglykemi

Det kan være foreldrene er redde for at barnet skal få hypoglykemi (lavt blodsukker) om natten mens det sover. Mange sjekker kanskje blodsukkeret flere ganger i løpet av natten for å sikre at barnets blodsukkernivå er innenfor målområdet.

Små barn

Små barn trenger mindre doser med insulin. Mange barn spiser lite og ofte gjennom hele dagen og kan derfor trenge hyppigere insulininjeksjoner.

Så hva kan foreldre gjøre for å hjelpe barna sine med å kontrollere diabetesen bedre og prøve å holde blodsukkernivået under kontroll, og samtidig la dem få lov til å være barn?

 

REFERANSER

 • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.