MiniMed-systemet

BYTTEFREKVENS FOR MINIMED™ INFUSJONSSETT OG RESERVOAR

HVER 2.-3. DAG BØR MINIMED™ INFUSJONSSETT OG RESERVOAR BYTTES UT

FOR BEDRE KONTROLL1
Bytt sett og reservoar hver 2.-3. dag
For bedre kontroll1
FOR MER FRIHET OG BEDRE HELSE
  • Hvis du bytter infusjonssett og reservoar hver 2.-3. dag, får du bedre kontroll over blodsukkernivåene. Dette kan redusere risikoen for hyperglykemi.(1
  • Å ha korrekt byttefrekvens bidrar til å unngå komplikasjoner på innføringsstedet som, for eksempel smerter, irritasjon, blåmerker, kløe, hevelse osv.(2
  • Hvis infusjonssettet og reservoaret byttes til riktig tid, reduseres risikoen for utstyrssvikt, for eksempel tett kanyle, -bøying, -knekking, -uttrekking osv, hvilket gir deg bedre glykemisk kontroll.2

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.