Behandle hypoglykemi

Hva er hypoglykemi?

VIKTIGSTE PUNKTER

  • Forstå faktorene som kan føre til hypoglykemi.

Det kan være skremmende å oppleve hypoglykemi, og det kan føre til en reell frykt for flere hypoglykemiepisoder.

Hypoglykemi kan oppstå av flere ulike årsaker og skyldes vanligvis at det er for mye insulin i kroppen. Dette fører til at for mye glukose overføres fra blodet til cellene, slik at den avgjørende energikilden som kroppen og hjernen trenger for å fungere, fjernes.

Noen av de viktigste faktorene som kan føre til hypoglykemi er:

  • Forsinkede eller utelatte måltider
  • Måltider med lavt karbohydratinnhold, eller overvurdering av måltidets karbohydratinnhold
  • Måltider med høyt fettinnhold
  • For mye bolusinsulin
  • Alkoholforbruk
  • Trening
  • Feil basaldose

Jeg valgte pumpen etter en lang periode med hypoglykemiepisoder, som også forekom om natten. Kjæresten min våknet en natt fordi jeg hadde kramper. Hun dro meg inn i en kald dusj og ga meg litt sukker. Etter den episoden spurte jeg legen min om jeg kunne få prøve pumpen, siden jeg hadde lest mye positivt om den på Internett. Så begynte jeg å bruke den.

- MARCO

MILD OG ALVORLIG HYPOGLYKEMI

Hypoglykemi vil si at blodsukkeret faller til et nivå under 3,5 mmol/l, men den eksakte verdien kan variere fra person til person. Hypoglykemi kan være mild eller alvorlig.

Mild hypoglykemi: Personen merker symptomene og kan hindre forverring ved å spise eller drikke noe med karbohydrater.

Alvorlig hypoglykemi: Personen må få hjelp av andre, og det kan være nødvendig med behandling på sykehus.

Frykten for å få lavt blodsukker og risikoen for hypoglykemi kan føre til at enkelte personer med type 1-diabetes med vilje holder blodsukkernivået høyt for å unngå lavt blodsukker. Slik selvpåført hyperglykemi over lengre perioder kan imidlertid føre til komplikasjoner. Bedre blodsukkerkontroll vil bidra til å unngå både for høyt og for lavt blodsukker.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.