Behandle hypoglykemi

Redusere risikoen for hypoglykemi med en insulinpumpe

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Hvordan kan insulinpumper bidra til å redusere risikoen for hypoglykemi.

For å takle utfordringene med å holde blodsukkernivået under kontroll, setter mange mennesker med type 1-diabetes sin lit til insulinpumper.

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som du enkelt kan bære med deg i et belte, eller i en lomme, eller i en lomme eller til og med feste til en bh.

Insulinpumpen kan hjelpe deg og diabetesteamet til bedre å etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet.

Den kan gjøre det lettere å justere insulindosen ved behov, først og fremst etter måltider og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

I stedet for hyppige injeksjoner krever pumpebehandling kun at du bytter slangesett annen- eller tredjehver dag.

Etter at Lara begynte med pumpe, ble blodsukkernivået stabilt og hun hadde færre hypoglykemiepisoder. For meg betydde det mindre bekymringer og større livskvalitet.

- ANDREA

Hvordan bidrar MiniMed® 640G-insulinpumpen til å få kontroll over blodsukkernivået?

MiniMed® 640G-insulinpumpen bidrar til bedre blodsukkerkontroll på grunn av muligheten for å justere insulintilførselen, noe som reduserer risikoen for hyperglykemi og hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gir brukeren følgende fordeler:

 • Enklere dosering
  Det kan være vanskelig å beregne insulinbehovet, fordi det er så mange aspekter det må tas hensyn til. MiniMed 640G-insulinpumpen har en innebygd Bolus Wizard™ -funksjon som hjelper deg med å sikre mer nøyaktig dosering ved at det tas hensyn til det insulinet som allerede er i kroppen, nåværende blodsukkernivå, karbohydratinntak og personlige insulininnstillinger.
 • Færre injeksjoner
  Presise mengder ekstra hurtigvirkende insulin tilføres gjennom hele døgnet via slangesettet, som enkelt kan byttes ut annen- eller tredjehver dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan umiddelbart justeres i forhold til trening eller sykdom eller for å tilføre små bolusdoser for å dekke mellommåltider. Dette gjøres ganske enkelt med et tastetrykk, istedenfor å sette enda en injeksjon. Det er også mulighet for en midlertidig basaldose for å redusere basaldosen proporsjonalt. Dette er en funksjon som for eksempel kan brukes under trening.
 • Mer praktisk
  MiniMed 640G-insulinpumpen har også en praktisk trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne blodsukkermåleren sender blodsukkerverdiene til pumpen automatisk for å gi mer nøyaktige Bolus Wizard-beregninger. Og den lagrer denne informasjonen i en digital dagbok sammen med insulindosene.

Hvordan kan Minimed® 640G-insulinpumpen være en hjelp i hverdagen?

Kliniske studier* bekrefter at pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen. MiniMed 640G-insulinpumpen kan bidra til å opprettholde målnivået og redusere hypoglykemi.*Enkel håndtering av insulinbehovet kan gi en mer fleksibel livsstil.

MiniMed®640G-insulinpumpen og mat

Mat spiller en sentral rolle når det gjelder å kontrollere diabetesen. Hvis du bruker flere daglige injeksjoner, kan det være vanskeligere å regulere insulinet i forhold til forsinkede måltider, utelatte måltider eller ulike dietter. Med MiniMed 640G-insulinpumpen kan du lettere regulere insulinet rundt måltider. De ulike bolusalternativene kan for eksempel brukes til å tilpasse doseringen til ulike situasjoner og måltidstypen.

Bolus Wizard -funksjonen gjør det lettere å beregne den nødvendige mengden insulin, ettersom beregningene gjøres på grunnlag av: karbohydratinntaket, blodsukkernivået, insulin/karbohydrat-forholdet og mengden aktivt insulin i kroppen. Dette bidrar til å sikre at du får nøyaktig den insulinmengden du trenger for å kontrollere blodsukkernivået.

 

MiniMed®640G-insulinpumpen og trening

Regelmessig trening er viktig for kropp og sjel og anbefales av de fleste leger. Trening kan også senke blodsukkernivået. MiniMed 640G-insulinpumpen gjør det mulig å justere basaldosen av insulin etter behov i henhold til aktiviteten, enten det dreier seg om konkurranseidrett eller en vanlig fjelltur, og bidrar til å redusere risikoen for hypoglykemi etter trening. Mange idrettsutøvere med type 1-diabetes bruker insulinpumpe for å få bedre blodsukkerkontroll.

 

MiniMed® 640G-insulinpumpen og nattlig hypoglykemi

Basalinsulinbehovet kan svinge i løpet av 24 timer. Ved bruk av flere daglige injeksjoner er insulindosene vanligvis tilpasset det gjennomsnittlige behovet, og de dekker ikke disse svingningene. Med MiniMed 640G kan det stilles inn ulike basaldoser tilpasset personens insulinbehov fra time til time. Dette kan bidra til å redusere hypoglykemi, spesielt om natten når personen sover.

 

MiniMed 640G-insulinpumpen og hypoglykemisk awareness

Personer som har levd med diabetes i flere år, kan miste evnen til å merke forestående hypoglykemi (hypoglykemisk unawareness). Bruken av MiniMed 640G-insulinpumpen kan bidra til å gi personen økt hypoglykemisk awareness, ved å redusere de milde hypoglykemiepisodene og redusere topper i blodsukkernivået både om dagen og om natten.*

Insulinpumpe på en voksen

REFERANSER

 • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.