Behandle hypoglykemi

Er insulinpumpe det riktige for meg?

VIKTIGSTE PUNKTER

  • Ytterligere insulinpumpefunksjoner

Mange mennesker med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe, uten engang å vite om det. Hvis de opplever noe av følgende, vil de generelt sett kunne oppnå bedre kontroll med insulinpumpe:

  • Bekymringer for senkomplikasjoner
  • Nålefobi
  • Problemer med å kontrollere høye og lave verdier
  • Frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
  • HbA1c-nivå utenfor målområdet
  • Hypoglykemisk unawareness
  • Ønske om mer fleksibilitet i hverdagen


Den beste metoden for å holde blodsukkeret på et sunt nivå er å ta blodsukkermålinger minst fire ganger daglig og justere insulinet etter behov. MiniMed® 640G kan gjøre disse beregningene og justeringene ved hjelp av Bolus Wizard® og dermed bidra til bedre blodsukkerkontroll.

Snakk med diabetesteamet om insulinpumpebehandling for å finne ut om det er det riktige for deg.

Andre funksjoner som er tilgjengelige med MiniMed® 640G-insulinpumpen

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink -programvaren for administrasjon av diabetesbehandling. 

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi*. Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen,gjenopptas insulintilførselen automatisk.Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.

System for administrasjon av diabetesbehandling

REFERANSER

  • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.