Behandle hypoglykemi

Hypoglykemi kan være en av de største bekymringene for mennesker med type 1-diabetes, spesielt om natten når det er vanskeligere å oppdage at blodsukkernivået er lavt.

Alle med type 1-diabetes kan oppleve uventede episoder med lavt blodsukker. Ett av de viktigste målene med diabetesbehandling er å oppnå ønsket HbA1c-nivå på en forsvarlig måte, uten å øke risikoen for hypoglykemi.

Les historiene til andre mennesker med type 1-diabetes, og se hvordan de har funnet sin vei til bedre kontroll og færre hypoglykemiepisoder.

Historier fra virkeligheten

Behandle hypoglykemi

Marco, har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2011

I begynnelsen, da jeg brukte flere daglige injeksjoner, klarte jeg aldri å forutsi hypoglykemiepisoder. En gang jeg var i byen falt jeg bare sammen på fortauet. Jeg husker ennå hvordan folk unngikk meg og gikk forbi, sannsynligvis fordi de trodde jeg var full. Jeg måtte slepe meg hjem på egen hånd. Jeg hadde hørt om mange positive erfaringer med pumpebehandling, så etter en lang periode med hypoglykemiepisoder, spurte jeg legen min om jeg kunne prøve dette. Nå bruker jeg insulinpumpe hele tiden og har nesten glemt hva hypoglykemi er.

- MARCO