Diabeteshistorien til Simon

Simon har håndtert hypoglykemi med en insulinpumpe siden 2004. Finn ut hvordan hverdagen hans med insulinpumpe er.

Historier fra virkeligheten

Spill av video

Diabeteshistorien til Simon

Har hatt bedre kontroll med pumpen siden 2004

Mitt største sjokk etter at jeg fikk diabetes, kom i forbindelse med den verste hypoglykemiepisoden jeg har hatt noensinne. Jeg hadde skatet i et par timer og spiste deretter en vanlig middag. Men etter en liten stund ble jeg veldig dårlig og kastet opp maten. Siden jeg allerede hadde injisert insulin, fortsatte dette å virke til blodsukkeret mitt hadde falt til under 2,8 mmol/l. Jeg hadde absolutt ingen kontroll. Heldigvis tok noen kolleger meg med til akuttmottaket på sykehuset der jeg jobbet på den tiden. Akkurat der og da var det forferdelig, men det førte noe godt med seg, for etterpå prøvde jeg insulinpumpe en stund, og livet mitt ble så mye bedre. Nå bruker jeg insulinpumpe hele tiden, og det er helt fantastisk!

- SIMON

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.