Behandle hypoglykemi

Redusere risikoen for hypoglykemi

VIKTIGSTE PUNKTER

  • Utfordringen det er å holde HbA1c-nivået lavt uten å øke risikoen for hypoglykemi.

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen kan behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2-3 siste månedene.

Studien Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) bekreftet at man ved å senke HbA1c-nivået med bare 1 % kan redusere risikoen for å utvikle mikrovaskulære komplikasjoner med opptil 40 %.* HbA1c-nivået bør måles hver 3. måned med målsetning om å holde det under 7 %, eller ved målnivået som legen har fastsatt.

Normale blodsukkerverdier varierer mellom 4,0 og 7,8 mmol/l, og det kan være lurt å prøve å oppnå disse målene i hverdagen ved å kontrollere blodsukkeret med en blodsukkermåler.*

Hva skal jeg si? Nå som jeg har pumpen, er det ikke lenger diabetesen som kontrollerer meg, men jeg som kontrollerer diabetesen.

- TERESA

Mange synes det er en utfordring å holde HbA1c-nivået innenfor målområdet uten samtidig å øke risikoen for hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gjør det mulig å justere insulintilførselen i henhold til behovet umiddelbart.

Det er altså viktig å oppnå blodsukkerkontroll. Her er noen av de beste måtene å gjøre dette på med minst mulig risiko for hypoglykemi:

  • Dosere insulinet mer regelmessig og i mindre mengder*
  • Balansere blodsukkernivået før og etter trening
  • Justere insulindosen slik at den tilpasses måltidets karbohydratinnhold
  • Justere insulindosen i henhold til daglige aktiviteter
  • Vite når og hvordan behandlingen må justeres, ved å kontrollere blodsukkernivået gjennom hele dagen

Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gjør det mulig å justere insulintilførselen i henhold til kroppens behov.

Så hva mer kan en person som lever med type 1-diabetes, gjøre for å redusere risikoen for hypoglykemi?

REFERANSER

  • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.