HVER 2.-3. DAG BØR MINIMED™ INFUSJONSSETT OG RESERVOAR BYTTES UT

FOR BEDRE KONTROLL1