SmartGuard™ Automodus

SmartGuard™ er den eksklusive teknologien fra Medtronic som etterligner noen av funksjonene til en frisk bukspyttkjertel. Vår siste versjon av SmartGuard™-teknologien i MiniMed™ 670G- systemet tar over mer av oppgavene i diabetesbehandlingen enn noen gang slik at du slipper å gjøre det.


MiniMed™ 670G-systemet tilbyr SmartGuard™-teknologi som automatisk justerer insulintilførselen hvert 5. minutt basert på glukoseverdiene, slik at den kan hjelpe deg i å holde verdiene i et mer hensiktsmessig område. Mer tid i området kan bety bedre glukosekontroll med færre høye og lave verdier, slik at du kan føle deg frisk og trygg. Du kan fokusere på din dag og ikke på din diabetes.

Hva er fordelene med SmartGuard™-automodus? 2,3,4

Færre
høye og lave verdier 1

Mer tid
i et sunt område 1 2 3

Personlig
diabetesbehandling 2 3

Større frihet til å
fokusere på din dag 2 3

Forbedret
glukosekontroll4

Mindre innsats går med til
diabetesbehandlingen 5

"Jeg trodde aldri at jeg i løpet av min levetid skulle komme til å se denne typen av frihet fra diabetes. Jeg trenger ikke lengre tenke på det hvert minutt, hver dag.”
MiniMed™ 670G bruker5

Hvordan fungerer SmartGuard™-automodus?

Dine insulinbehov varierer i løpet av dagen. Tradisjonell pumpebehandling tilfører forprogrammerte, faste basaldoser.
Fordi dine insulinbehov varierer kan det være veldig utfordrende å forutse og beregne dine
unike basaldosebehov fra dag til dag.

SmartGuard™-automodus tilpasser seg automatisk til dine glukoseverdier i sanntid og kan komme til å tilføre veldig forskjellige basaldoser
fra dag til dag, og fra natt til natt - dette kan hjelpe deg til å være i et mer sunt område2, 3

SmartGuard™ automatisk insulinjustering
Tradisjonell pumpebehandling uten automatikk

Du kan være interessert i

  1. Iturralde E, et all. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 – 232
  2. Bergenstal, RM, et al. Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
  3. Garg SK, et al. Diabetes Technol Ther. 2017 Mar;19(3):155-163
  4. Data on file. MiniMed 670G user experience survey, period Jun 2017 - Jan 2018, n=13.571
  5. Data on file. Survey of customer training phase patients.
  6. Gopalakrishnan S, et al. Diabetes Technol Ther. 2018 Feb;20 (S1): ATTD8-0240
  7. Chen J, et al. Diabetes Technology Meeting 2017. Journal of Diabetes Science and Technology, vol. 12, 2: pp. 426-532 (A10)