VÅR MEST
AVANSERTE SENSOR,
GUARDIAN™
SENSOR 3

 

Håndter glukosenivåene med et smartere
CGM-system (Kontinuerlig glukosemåling)
som inkluderer GuardianTM Sensor 3
og senderen Guardian™ Link 3.

HVA ER NYTT MED
GUARDIAN™ SENSOR 3

  • Nøyaktig1Guardian™ Sensor 3 er til nå vår mest nøyaktige sensor med en MARD på 8,7%(1,2) når den brukes på arm.
  • Smart og pålitelig design3Senderen Guardian™ Link 3 inneholder en diagnostisk chip som automatisk monitorerer sensorhelsen og forbedrer ytelsen3
  • Praktisk Guardian™ Sensor er indikert for bruk på arm og mage. Inntil 7 dagers bruk

*Basert på sensorbruk i arm og 3-4 kalibreringer per dag

GUARDIAN™ SENSOR 3 ER BARE KOMPATIBEL MED
GUARDIAN™ LINK 3 SENDER

GUARDIAN™ 3 SENDER OG GUARDIAN™ SENSOR

driver vår eksklusive SmartGuard™-teknologi og kan brukes med våre insulinpumper MiniMed™ 640G og MiniMed™- 670G

MiniMed 670G™ PUMPE
&
MiniMed 640G™ PUMPE

HVORDAN FØRE INN
Guardian™ Sensor 3

"Jeg har aldri hatt sågode, stabile og nøyaktige målinger5"
Bruker av MiniMed™ 670G-system
  1. Christiansen M et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11
  2. Enlite™ Sensor Performance Evaluation 6025991-21A1P_1 2014
  3. Guardian™ Sensor 3 Performance Report; 6026113-25A1_A 2016-10
  4. Guardian™ Sensor 3 Instructions For Use. Please note Guardian™ Sensor 3 is not indicated for use on the buttocks.
  5. Data on file. Survey of Pivotal Trial patients.