Kundestøtte

Kontinuerlig glukosemåling og sensorer

GENERELT

Hva er en glukosesensor?

En glukosesensor er en liten elektrode som måler glukoseverdien. Den plasseres under huden i vevsvæsken, der cellene henter oksygen og næringsstoffer, inkludert glukose. Glukosesensoren føres enkelt inn under huden med en automatisk appliseringsenhet: På samme måte som med mange typer slangsett, brukes en nål til å føre inn glukosesensoren. Deretter fjernes nålen slik at bare den lille, fleksible elektroden blir sittende igjen under huden. Glukosesensoren kobles så enten til en sender, slik at verdiene fra glukosesensoren kan overføres til insulinpumpen eller monitoren, eller til en registreringsenhet, slik at verdiene kan lastes ned til programvaren etter fjerning.

Må jeg fortsette å måle blodsukkeret i fingeren når jeg bruker glukosesensorer?

Glukosesensorer erstatter ikke blodsukkermåling i fingeren. Du må fremdeles bruke blodsukkermåleren for å bekrefte verdien fra kontinuerlig glukosemåling (CGM) før behandling, eller for å kalibrere CGM-systemet.
 

BRUK

Hva er den høyeste og laveste terskelverdien jeg kan angi for glukosealarmer?

Den høyeste terskelverdien du kan angi for alarmen for høy sensorglukose, er 22,2 mmol/l, og den laveste terskelverdien du kan angi for alarmen for lav sensorglukose er 2,2 mmol/l.

Terskelverdiområdene for høy og lav sensorglukose kan tilpasses av brukeren. Du bør diskutere dine personlige terskelverdier og alarminnstillinger med diabetesteamet.

Alarmene for høy og lav sensorglukose må være minst 0,6 mmol/l fra hverandre.

Hvis du setter grensen for høy sensorglukose til 10 mmol/l, kan ikke grensen for lav sensorglukose være høyere enn 9,4 mmol/l. Og omvendt, hvis du setter grensen for lav sensorglukose til 2,8 mmol/l, kan ikke grensen for høy sensorglukose være lavere enn 3,4 mmol/l.

Hvor lenge varer glukosesensorer? Går de ut på dato?

Hver glukosesensor kan brukes i opptil seks dager om gangen. Utløpsdatoen for glukosesensorer er seks måneder etter produksjonsdato. Utløpsdatoen er angitt på utsiden av esken med glukosesensorer og på hver enkelt glukosesensorpakning.
 

Hvilken type batterier brukes i senderen?

Senderen har et uavhengig batteri som kan lades med laderen som følger med, men som ikke kan byttes. Ettersom den har et uavhengig batteri, skal den kastes, eller resirkuleres, i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer for resirkulering.
 

Hvor lang levetid har senderen?

Forventet levetid for senderet er ca. 1 år.
 

Må jeg oppbevare glukosesensorene i kjøleskapet?

TemperaturDe nyeste sensorene våre trenger ikke oppbevares i kjøleskap. Enlite-glukosesensoren kan oppbevares i romtemperatur ved 2–30 °C. Se etter et temperatursymbol på utsiden av hver enkelt glukosesensorpakning eller på siden av glukosesensoresken.

Omfattende testing har vist at glukosesensorene våre tåler ekstremt varme eller kalde værforhold under transport i "ikke-nedkjølt" emballasje.

Glukosesensorene må ikke fryses.

Hvis du likevel velger å oppbevare sensorene i kjøleskap, må du la sensoren romtempereres i ca. 15 minutter før du bruker den.

Hvor på kroppen bør glukosesensoren plasseres?

Valget av innføringssted for glukosesensoren kan påvirkes av klær, komfort, individuell preferanse eller erfaring. Du bør unngå steder som nylig er brukt. Selv om mange velger mageregionen, er det også noen som foretrekker øvre seteregion, ettersom det er mindre sannsynlighet for at sensoren forstyrres av slag eller klær i denne regionen. I brukerhåndboken for Enlite finner du anbefalinger om hvilke steder som gir størst nøyaktighet.

Hvordan vet jeg at senderens batteri har lav kapasitet? – MiniMed® Veo™

Når senderen har lite batterikapasitet igjen, gir den beskjed til insulinpumpen eller monitoren. Den viser meldingen "SVAK SENDER". Når den første "SVAK SENDER"-meldingen er vist, er det nok kapasitet til ca. fem dager med kontinuerlig bruk før batteriet er helt tomt. Da vises meldingen "SENDER SLUTT" for å angi at senderens batteri er tomt. Du finner mer informasjon i delen Varsler og alarmer. .
 

Hvordan vet jeg at senderens batteri har lav kapasitet? – MiniMed® 640G

Når senderen har lite batterikapasitet igjen, gir den beskjed til insulinpumpen eller monitoren. Pumpen viser meldingen "Svakt batteri i sender". Batteriet i senderen må lades opp innen 24 timer. Lad senderen så snart som mulig. Du finner mer informasjon i delen Varsler og alarmer.

Hvor stor kan avstanden være mellom senderen og insulinpumpen?

Avstanden mellom senderen og insulinpumpen må ikke være større enn ca. to meter for at det skal være mulig med trådløs overføring.
 

Hva skjer hvis avstanden mellom senderen og insulinpumpen er større enn dette? – MiniMed® Veo™

Hvis det er for stor avstand mellom senderen og insulinpumpen (mer enn to meter), avgis et lydsignal, og meldingen "SVAKT SIGNAL" eller "TAPT SENSOR" vises på skjermen. På MiniMed® REAL-Time-insulinpumpen og systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er det mulig å angi hvor lenge insulinpumpen skal vente før du blir varslet om mislykket overføring av CGM-data fra senderen til insulinpumpen. Det kan angis en tid på mellom 5 og 40 minutter. Standardinnstillingen er 30 minutter.

Senderen har et minne på 40 minutter. Hvis avstanden mellom senderen og insulinpumpen er for stor i mer enn 40 minutter, vil rapportene ha et hull i datamaterialet fordi det mangler informasjon for denne perioden.

Hva skjer hvis avstanden mellom senderen og insulinpumpen er større enn dette? – MiniMed® 640G

Hvis det er for stor avstand mellom senderen og insulinpumpen (mer enn to meter), avgis et lydsignal, og meldingen "TAPT SENSORSIGNAL" eller "FANT IKKE SENSORSIGNAL" vises på skjermen.

Senderen har et minne på 10 timer. Hvis avstanden mellom senderen og insulinpumpen er for stor i mer enn 10 timer, kan rapportene ha et hull i datamaterialet fordi det mangler informasjon for denne perioden.

Er radiofrekvensstrålingen fra MinLink™-senderen skadelig for meg på noen måte?

MiniLink™-senderen bruker ca. 1000 ganger mindre radiofrekvenseffekt (RF) enn en mobiltelefon. Når du snakker i mobiltelefon, utsettes du for en konstant strøm av RF-stråling. Senderen avgir derimot svært små "pulser" med RF-stråling i forbindelse med overføring, som ikke er skadelige. 
 

Er radiofrekvensstrålingen fra Guardian™ 2 Link skadelig for meg på noen måte?

Guardian2 Link-senderen bruker ca. 1000 ganger mindre radiofrekvenseffekt (RF) enn en mobiltelefon. Når du snakker i mobiltelefon, utsettes du for en konstant strøm av RF-stråling. Senderen avgir derimot svært små "pulser" med RF-stråling i forbindelse med overføring. Disse er ikke farlige.

 

Hvordan slår jeg av overføringen fra MiniLink™-senderen til insulinpumpen?

Senderen begynner å overføre data så snart den er tilkoblet glukosesensoren. Den overfører også data når CGM-funksjonen er slått av på insulinpumpen. Du må derfor koble glukosesensoren fra senderen. Glukosesensoren trenger ikke fjernes fra kroppen.
 

Hvordan slår jeg av overføringen fra Guardian™ 2 Link til insulinpumpen?

Guardian2 Link begynner å overføre data så snart den er tilkoblet glukosesensoren. Senderen overfører også data når CGM-funksjonen er slått av på insulinpumpen. Du må derfor koble glukosesensoren fra senderen. Glukosesensoren trenger ikke fjernes fra kroppen.

 

KALIBRERING

Hvorfor må jeg kalibrere?

Kalibrering av systemet kan sammenlignes med å stille klokken sin og justere den av og til for å sørge for at den fremdeles viser riktig tid. For å initialisere en glukosesensor må du angi en blodsukkerverdi for å gi systemet et utgangspunkt. Du må angi minst to blodsukkerverdier per dag – én hver 12. time. Dette synkroniserer glukosesensoren med blodsukkermåleren, slik at verdiene fra kontinuerlig glukosemåling (CGM) er representative for blodsukkernivået.

Hvor ofte må jeg kalibrere MiniMed® Veo™ insulinpumpen?

Kalibrering er bare nødvendig når du bruker CGM-funksjonen på insulinpumpen. MiniMed® Veo™-systemet må kalibreres minst to ganger per dag (én gang hver 12. time) ved å legge en blodsukkermåling fra fingeren inn i insulinpumpen. For å oppnå best mulig resultat kan du imidlertid kalibrere tre til fire ganger per dag og spre kalibreringene utover dagen på tidspunkter der glukosenivået ikke endrer seg raskt. Dette vil gi mer nøyaktig registrering på alle nivåer.
 

Hvor ofte må jeg kalibrere MiniMed® 640G insulinpumpen?

Kalibrering er bare nødvendig når du bruker CGM-funksjonen på insulinpumpen. MiniMed 640G-insulinpumpen må kalibreres minst to ganger per dag (én gang hver 12. time) ved å legge en blodsukkermåling fra fingeren inn i insulinpumpen. Følg disse retningslinjene for å oppnå best mulig kalibreringsresultat:

 • Spre kalibreringene utover dagen. Kalibrer 3 til 4 ganger daglig for å oppnå best mulig sensornøyaktighet.
 • Selv om du kan kalibrere når som helst og ved enhver endringshastighet, kan nøyaktigheten bli midlertidig redusert frem til neste kalibrering hvis du kalibrerer når det vises to eller tre piler.
 • Legg verdien fra blodsukkermåleren inn i pumpen rett etter at du har målt blodsukkeret.
 • Verdien fra blodsukkermåleren er kun gyldig i 12 minutter. Vent ikke med å legge den inn til senere.
 • Bruk alltid rene, tørre fingre når du måler blodsukkeret.
 • Bruk bare fingertuppene når du skal ta blodprøver til kalibrering.
 • Hvis verdiene fra blodsukkermåleren er vesentlig forskjellige fra sensorglukoseverdiene, må du vaske hendene og kalibrere på nytt.

Når bør jeg kalibrere MiniMed® Veo™ insulinpumpen?

Det er best å kalibrere på tidspunkter der blodsukkeret ikke endrer seg raskt. Vi anbefaler at du etablerer rutiner for når du skal kalibrere – for eksempel når du står opp, før et måltid eller før den siste matbiten ved leggetid. Prøv å finne et tidspunkt på dagen der blodsukkeret er stabilt, ettersom det er viktig å kalibrere når blodsukkerverdien ikke endrer seg raskt. Blodsukkeret er for eksempel mer stabilt før et måltid. Unngå derfor å kalibrere etter et måltid, ettersom det er mer sannsynlig at blodsukkerverdien endrer seg raskt for å tilpasses maten som fordøyes.

Når bør jeg kalibrere MiniMed® 640-insulinpumpen?

Følgende tabell beskriver når du skal kalibrere sensoren.

Når det har gått: Må du:
To timer etter at du startet en ny sensor.

Kalibrere sensoren for første gang.

To timer etter at du har startet den nye sensoren, sender pumpen et Kalibrer nå-varsel. Den første sensorglukoseverdien vises om lag 10 til 15 minutter etter kalibrering.

Seks timer etter den første kalibreringen.

Kalibrere sensoren for andre gang.

Seks timer etter at du har kalibrert for første gang, vises det et Kalibrer nå-varsel, og pumpen slutter å beregne sensorglukoseverdier. Når du får et Kalibrer nå-varsel, tar det om lag 15 minutter etter at du har kalibrert, før du mottar sensorglukoseverdier igjen.

Tolv timer etter den andre kalibreringen, og så minst hver 12. time deretter. Etter at du har kalibrert for andre gang, må du kalibrere minst hver 12. time. Hvis du ikke kalibrerer på mer enn 12 timer, vises et Kalibrer nå-varsel. Det tar om lag 15 minutter etter at du har kalibrert, før du mottar sensorglukoseverdier igjen

Følg disse retningslinjene for å oppnå best mulig kalibreringsresultat:

 • Fordel kalibreringene utover dagen. Kalibrer tre til fire ganger daglig for å oppnå best mulig sensornøyaktighet.
 • Selv om du kan kalibrere når som helst og ved enhver endringshastighet, kan nøyaktigheten bli midlertidig redusert frem til neste kalibrering hvis du kalibrerer når det vises to eller tre piler.
 • Legg verdien fra blodsukkermåleren inn i pumpen rett etter at du har målt blodsukkeret.
 • Verdien fra blodsukkermåleren er kun gyldig i 12 minutter. Vent ikke med å legge den inn til senere.
 • Bruk alltid rene, tørre fingre når du måler blodsukkeret.
 • Bruk bare fingertuppene når du skal ta blodprøver til kalibrering.
 • Hvis verdiene fra blodsukkermåleren er vesentlig forskjellige fra sensorglukoseverdiene, må du vaske hendene og kalibrere på nytt.
   

CGM-verdiene stemmer ikke overens med verdiene fra blodsukkermåleren. Bør jeg være bekymret?

Blodsukkermåleren måler verdien i blod og sensoren måler verdien i vevsvæsken. Det meste av tiden befinner glukosen seg i blodet først og transporteres videre til vevsvæsken. Ettersom glukosen hele tiden er i bevegelse, vil blodsukkermålingene (BS) og sensorglukosemålingene (SG) være tilnærmet like, men sjelden nøyaktig like. Dette er helt normalt. Ved bruk av teknologien må du derfor konsentrere deg om trender og mønstre i stedet for enkeltverdier.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.