Kundestøtte

Viktig sikkerhetsinformasjon MiniMed® Veo™

Hos Medtronic er vi opptatt av kontinuerlig å evaluere og forbedre kvaliteten på og påliteligheten til produktene og tjenestene våre. Gjennom overvåkingssystemet vårt har vi fått kjennskap til potensielle problemer, og vi ønsker å informere deg om disse og komme med anbefalinger vedrørende bruken av pumpene.

Timeout for sensorgraf (kun Veo™)

Timeout for sensorgraf

Sikkerhetsinformasjon vedrørende timeout for sensorgraf for MiniMed Veo-pumper (kun MMT-554 og MMT-754) med sensorbruk og funksjonen for stopp ved lav SG aktivert

På MiniMed Veo-insulinpumpen kan du angi hvor mange minutter sensorgrafen skal vises før pumpen går tilbake til startbildet.

Standardinnstillingen fra fabrikken for timeout for sensorgraf er to minutter. Hvis timeout for sensorgraf er satt til "INGEN", kan det forhindre at tilførselen av basalinsulin gjenopptas automatisk to timer etter en Stopp ved lav SG-hendelse, og dette kan føre til høyt blodsukker.

[Dette skjer kun hvis du går til Sensorgraf-skjermbildet under en Stopp ved lav SG-hendelse og fortsetter å vise dette skjermbildet, og hvis timeout for sensorgraf er satt til "INGEN".]

Når dette skjer, vil pumpen pipe tre ganger hvert 15. minutt for å gi deg en påminnelse om at insulintilførselen har blitt stoppet. Alle andre alarmer vil fungere som normalt, men tilførselen av basalinsulin gjenopptas ikke så lenge skjermbildet for sensorgraf vises.

Anbefalinger vedrørende timeout for sensorgraf:

 • Du bør ikke endre innstillingen for timeout for sensorgraf til "INGEN".
 • Hvis du bruker funksjonen for stopp ved lav SG og har endret innstillingen for timeout for sensorgraf til "INGEN", kan du tilbakestille på følgende måte:
  1. Gå til sensormenyen.
  2. Velg Rediger innstill., og trykk på ACT.
  3. Velg Graf timeout, og trykk på ACT.
  4. Velg 2, 4 eller 6 minutter (velg ikke "INGEN"), og trykk på ACT.

Hvor sjekker jeg hvilken insulinpumpemodell jeg har?

Du kan finne insulinpumpemodellen på statusbildet eller på etiketten på baksiden av pumpen.

Sensorgraf

Hva er funksjonen Graf timeout?

Ved hjelp av denne funksjonen kan du velge hvor lenge sensorgrafen skal vises etter at du har sluttet å trykke på knappen. MiniMed Veo leveres fra fabrikken med standardinnstillingen 2 minutter. I innstillingsmenyen kan du velge mellom 2 minutter, 4 minutter, 6 minutter og "INGEN".

Hvorfor finnes alternativet "INGEN" for funksjonen Graf timeout?

Dette alternativet er for personer som ønsker at sensorgrafen skal fortsette å vises. Fordi dette alternativet kan påvirke funksjonen for stopp ved lav SG, anbefaler vi at du ikke velger dette.

Avgir pumpen en alarm for å varsle meg om at tilførselen av basalinsulin ikke er gjenopptatt etter to timer?

Det avgis ingen alarm etter denne perioden på to timer. Når pumpen er stoppet, vil den imidlertid pipe tre ganger hvert 15. minutt for å gi deg en påminnelse om at det ikke blir tilført insulin. Alle alarmene og varslene for pumpe og sensor fungerer mens pumpen viser sensorgrafen.

Hvordan kan jeg forhindre at dette skjer?

Dette skjer ikke med mindre timeout for sensorgraf er satt til "INGEN" og du bruker funksjonen for stopp ved lav SG (på MiniMed Veo-pumpen).

Hvis du ikke er sikker på hvilken innstilling som er valgt for timeout for sensorgraf:

 1. Gå til hovedmenyen.
 2. Velg Sensormeny.
 3. Velg Rediger innstill., og trykk på ACT.
 4. Velg Graf timeout, og trykk på ACT.
 5. Velg 2, 4 eller 6 minutter (velg ikke "INGEN"), og trykk på ACT.

LØS PUMPEMOTORPLUGG (kun Veo™)

Sikkerhetsinformasjon vedrørende løs pumpemotorplugg for alle Paradigm-pumper

Pumpen skal tåle fall eller slag fra tid til annen, men når dette skjer, anbefaler vi at du sjekker om pumpen har sprekker eller skader. Vi har fått kjennskap til at enkelte brukere har opplevd problemer med pluggen for pumpemotoren (se bildet nedenfor), og vi ønsker å informere kundene våre om hvordan slike problemer kan unngås. Insulinpumpens pumpemotorplugg holder pumpemotoren på plass og sørger for at motorens stempel presses mot reservoaret for å tilføre insulin.

I sjeldne tilfeller kan det skje at denne pluggen løsner og stikker ut fra bunnen av reservoarrommet. Denne tilstanden kan oppstå når pumpen er skadet etter slag mot en hard overflate (f.eks. hvis den har falt i gulvet). Hvis du trykker på den løse pumpemotorpluggen, kan det føre til utilsiktet tilførsel av ekstra insulin.

Anbefalinger

 • Undersøk pumpen med jevne mellomrom, spesielt etter slag eller fall mot en hard overflate.
 • Hvis pumpemotorpluggen stikker ut, som vist på bildet ovenfor, må du unngå å trykke på denne delen av pumpen, og slutte å bruke pumpen.

 

Hvordan vet jeg om pumpemotorpluggen er løs eller stikker ut?

Enkelte kunder har oppleve at pumpemotorpluggen har vært løs, og i sjeldne tilfeller kan pluggen stikke ut fra siden på insulinpumpen etter slag mot en hard overflate. I de fleste tilfeller vil en løs pumpemotorplugg utløse en A33-alarm eller en Motorfeil-alarm under manuell priming/fylling av slangesettet. Selv om risikoen er liten, ber vi deg undersøke pumpemotorpluggen på insulinpumpen. Slik finner du pumpemotorpluggen:

 • Hold insulinpumpen med skjermen vendt mot deg (reservoaråpningen/slangen skal være nederst til venstre).
 • Pumpemotorpluggen er den runde sirkelen nederst til høyre på pumpen, under den opphøyde Medtronic MiniMed-etiketten. VIKTIG! UNNGÅ Å TRYKKE PÅ DENNE DELEN AV INSULINPUMPEN.
 • En normal insulinpumpe og en insulinpumpe med løs pumpemotorplugg er vist på bildene ovenfor.
 • Se på pumpemotorpluggen:
  • Hvis pumpemotorpluggen er innrykket: Pumpemotorpluggen er slik den skal være, og du kan fortsette å bruke pumpen.
  • Hvis pumpemotorpluggen IKKE er innrykket: Du må slutte å bruke insulinpumpen. Du må behandle diabetesen med insulininjeksjoner i henhold til reserveplanen som diabetesteamet utarbeidet for deg, og kontakte kundestøtten.Loose Drive Support Cap. Cap sticking outFigur 1. Normal pumpemotorplugg. Pluggen er litt innrykket.

 

 

 

 

 

Hva er en løs pumpemotorplugg?

Insulinpumpens pumpemotorplugg holder pumpemotoren på plass og sørger for at motorens stempel presses mot reservoaret for å tilføre insulin.

Hva kan skje med meg hvis pluggen er løs?

Hvis du trykker på pumpemotorpluggen når den er løs, kan det føre til utilsiktet tilførsel av insulin. Pumpemotorpluggen skal til enhver tid være litt innrykket (som vist på bildet). I sjeldne tilfeller kan det imidlertid være at pluggen stikker ut fra siden på insulinpumpen, som et resultat av slag mot en hard overflate.

Hvis du merker at pluggen er løs eller stikker ut, skal du slutte å bruke insulinpumpen og kontakte kundestøtten. UNNGÅ Å TRYKKE PÅ PUMPEMOTORPLUGGEN HVIS DEN STIKKER UT.

Hvilke insulinpumper gjelder dette? Hvor sjekker jeg hvilken insulinpumpemodell jeg har?

Dette kan gjelde alle MiniMed-insulinpumper uansett modell. Du kan finne insulinpumpemodellen på statusbildet eller på etiketten på baksiden av insulinpumpen.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg mister insulinpumpen i gulvet, eller hvis jeg har et lite barn som bruker pumpe og mister den i gulvet hele tiden. Bør jeg være bekymret?

Fordi sikkerheten til barnet ditt og kvaliteten på produktene våre er så viktig for oss, er Medtronic-insulinpumpen din produsert i samsvar med en internasjonal standard som krever at den skal tåle slag og fall. Hvis barnet ditt ofte mister insulinpumpen i gulvet, anbefaler vi at du med jevne mellomrom følger denne standardprosedyren hvis pumpen har for eksempel falt i gulvet:

Slik ser du etter skader forbundet med en løs pumpemotorplugg:

Standard prosedyre hvis pumpen har falt i feks gulvet
Pass på å beskytte insulinpumpen mot fall.

 1. Kontroller at alle koblinger fremdeles sitter godt på plass.
 2. Kontroller om det er sprekker eller skade på skjermen, tastaturet eller selve pumpen.
 3. Kontroller om det er sprekker eller skade på slangesettet, inkludert slangekoblingen og slangen.
 4. Kontroller statusbildet, basaldosene og andre pumpeinnstillinger
 5. Utfør Selvtest-prosedyren i verktøymenyen.
 6. Kontakt Medtronic Diabetes-representanten hvis du trenger hjelp.

VANNSKADE (kun Veo™)

Sikkerhetsinformasjon vedrørende vannskade for alle MiniMed® Veo™-pumper

Som det står forklart i brukerhåndboken for alle MiniMed Veo-pumper, kan eksponering for vann føre til at det utløses en pumpealarm, at pumpens elektronikk skades, eller at knappene slutter å virke. Nedenfor finner du en kopi av den aktuelle delen av brukerhåndboken, som vi ber om at du merker deg.

Lager Medtronic insulinpumpene slik at de er vanntette?

MiniMed Veo-insulinpumpene har IPX7-klassifisering, noe som betyr at de vanligvis tåler et dypp eller en sprut fra tid til annen.IPX7 betyr at insulinpumpen kan nedsenkes i vann til en dybde på én meter i 30 minutter.

MiniMed® 640G-insulinpumpen er vanntett (IPX8-klassifisering) ned til en dybde på inntil 3,6 meter i inntil 24 timer, så sant reservoaret og slangesettet er riktig satt inn.

Jeg har ved et uhell sølt insulin inn i / på MiniMed® Veo-pumpen. Kan dette skade insulinpumpen?

Insulinpumpen skal tåle utilsiktet kontakt med væsker, enten det er insulin eller vann. Hvis insulinpumpen har blitt eksponert for insulin, skal du gjøre det samme som du ville gjort hvis den hadde blitt eksponert for vann:

 1. Tørk forsiktig av pumpen utvendig til den er tørr.
 2. Åpne reservoarrommet, og kontroller om rommet eller reservoaret er vått. I så fall må det tørkes helt innen ti minutter etter kontakt med vann. Mekanismen kan ruste hvis den utsettes for væske, enten det er vann eller insulin.
 3. Tørk reservoaret helt – sett IKKE et vått reservoar inn i insulinpumpen.
 4. Bruk ikke hårtørker eller annen varmluft til å tørke pumpen. Dette kan skade insulinpumpens elektronikk.
 5. Kontroller batterirommet og batteriet – hvis de er våte, må de tørkes helt før du bruker insulinpumpen igjen.
 6. Utfør Selvtest-prosedyren i verktøymenyen.

MiniMed® Veo-insulinpumpen min ble våt under en regnskur nylig (eller på annen måte). Bør jeg være bekymret?

Selv om du ikke skal la MiniMed® Veo-insulinpumpen være under vann i forbindelse med svømming, bading eller andre vannaktiviteter, så er den laget for å tåle utilsiktet kontakt med vann, for eksempel regn. Hvis insulinpumpen blir utsatt for regn, skal du gjøre følgende:

 1. Utfør Selvtest-prosedyren i verktøymenyen. Tørk forsiktig av pumpen utvendig til den er tørr.
 2. Åpne reservoarrommet, og kontroller om rommet eller reservoaret er vått. I så fall må det tørkes helt innen ti minutter etter kontakt med vann. Mekanismen kan ruste hvis den utsettes for væske, enten det er vann eller insulin.
 3. Tørk reservoaret helt – sett IKKE et vått reservoar inn i insulinpumpen.
 4. Bruk ikke hårtørker eller annen varmluft til å tørke pumpen. Dette kan skade insulinpumpens elektronikk.
 5. Kontroller batterirommet og batteriet – hvis de er våte, må de tørkes helt før du bruker insulinpumpen igjen.
 6. Utfør Selvtest-prosedyren i verktøymenyen.

Jeg har på meg MiniMed® Veo-insulinpumpen når jeg driver med idrettsaktiviteter eller trener. Jeg har insulinpumpen i sports-bh-en, men dette betyr at den stadig utsettes for svette. Bør jeg være bekymret, og hva anbefaler dere i så fall at jeg skal gjør

Konstant eksponering for fuktighet kan skade MiniMed® Veo-insulinpumpen. Her er noen nyttige tips med hensyn til fuktighet:

Daglige aktiviteter

 • Hvis du bor på et fuktig sted, må du sørge for å ha insulinpumpen i et etui eller en lomme for å beskytte den mot varme og svette.
 • Vær hele tiden oppmerksom på at pumpen ikke må være direkte eksponert for de områdene av kroppen der du svetter mest.
 • Hvis du har svette hender, må du tørke av dem før du trykker på knappene på insulinpumpen.

Når MiniMed® Veo-insulinpumpen har IPX7-klassifisering, hvorfor anbefaler dere da kundene å koble fra pumpen under vannaktiviteter?

MiniMed Veo-insulinpumpene har IPX7-klassifisering, noe som betyr at de vanligvis tåler et dypp eller en sprut fra tid til annen, men at de ikke bør legges i vann. Selv om insulinpumpene er konstruert og produsert slik at de skal ganske solide, kan sprekker forekomme. Fordi vi ikke helt kan utelukke muligheten for at pumpen har sprekker, anbefaler vi at du ikke med hensikt legger MiniMed® Veo-insulinpumpen i vann.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.