Kundestøtte

Diabetesopplæring

Hvis du har behov for ytterligere hjelp med pumpeproduktene, kan du klikke på en av koblingene nedenfor for å se videoen.

Introduksjon til MiniMed® 640G-systemet

Komme i gang

Grunnleggende informasjon om MiniMed® 640G-insulinpumpen.

MiniMed 640G-insulinpumpens SmartGuard™-teknologi

Komme i gang

Bli kjent med vår eksklusive teknologi SmartGuard™

 

Introduksjon til MiniMed® Veo™-systemet

Komme i gang

Grunnleggende informasjon om hvordan du behandler diabetesen med MiniMed® Veo™-insulinpumpen.

 

Sett ditt personlige preg på MiniMed® Veo-insulinpumpen

Gjør den til din

Et utvalg av beskytterne som er tilgjengelige for MiniMed Veo.

Basal og bolus

Få større frihet:

 

Kontinuerlig glukosemåling

Få bedre kontroll

En trinnvis innføring i kontinuerlig glukosemåling og funksjonene for stopp ved lav glukose.

Føre inn den nye generasjonen av Enlite™-sensorer

Starte kontinuerlig glukosemåling

Slangesett og reservoar

Tilkobling

En oversikt over reservoarene og slangesettene og hvordan de fungerer.

MiniMed® Quick-set®

MiniMed® Silhouette®

MiniMed® Sure-T®

MiniMed® Mio

CareLink™

Alt er koblet sammen

Programvare for administrasjon av behandlingen, for deg og diabetesteamet.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.