PROGRAMVAREN CARELINK™ PERSONAL SOM STØTTER DITT MINIMED™-SYSTEM

CareLink™ Personal er en gratis web-basert programvare som gjør deg i stand til å laste ned ditt diabetesutstyr og se historiske data som grafer, diagrammer og rapporter. Disse rapportene kan gjøre det lettere for deg å forstå hvilken effekt insulindosering, spisevaner, treningsrutiner og medisinering har på glukosenivået, og dette er avgjørende for å forbedre diabeteskontrollen. Ved å se denne informasjonen i diagram-, graf- og tabellformat blir det lettere å identifisere mønstre og problemer som vil hjelpe deg til å finne den underliggende årsaken til lave og høye blodsukkerverdier. Denne koblingen gir deg tilgang til mer informasjon.

CareLink™ Personal-programvaren er gratis. Alt du trenger er Internett-tilgang og CareLink™-tilkoblingsutstyr (CareLink™ USB eller blodsukkermåler). Kontakt Kundestøtte på 67 10 32 20 for å få mer informasjon om hvordan du anskaffer CareLink™-tilkoblingsutstyret.

På siden Verktøy for administrasjon av behandling finner du mer informasjon om hvilke insulinpumper som for øyeblikket støttes av CareLink™ Personal-programvaren.

BRUK

Ved hyppig opplasting av data (dvs. hver 2.–4. uke) tar opplastingen ca. 2–4 minutter, avhengig av hvor hyppig insulinpumpe- og CGM-funksjonene har vært brukt.

Programvaren CareLink™ Personal er laget for at den kan integreres med programvaren CareLink™ Pro (som diabetesteamet bruker). Hvis diabetesteamet har programvaren CareLink™ Pro kan de laste ned data fra din CareLink™ Personal før din time (med din eksplisitte tillatelse og personlige passord). Alternativt kan du dele rapportene dine ved å skrive dem ut og ta dem med deg til timen.

På hovedsiden for rapporter velger du en rapport i menyen på venstre side av skjermen. Velg dato eller datoområde for rapporten, og klikk på OK. Rapporten vises som en PDF-fil i et eget vindu.

Klikk på koblingen "Glemt passordet?" som vises i innloggingsområdet på nettsiden, slik at du kan få tilsendt et midlertidig passord via e-post. Det midlertidige passordet kan brukes til å få tilgang til systemet i opptil 24 timer etter at det er tilsendt, og du vil bli bedt om å opprette et nytt passord for bruk etter dette.

Hyppig opplasting av data har to fordeler. For det første går hver opplasting raskere fordi det dreier seg om mindre data. For det andre kan ikke utstyret lagre data for mer enn tre måneder, og hyppige opplastinger bidrar derfor til at du unngår hull i datamaterialet over tid. Diabetesteamet kan gi anbefalinger om hvor ofte du bør laste opp data fra utstyret. Generelt anbefaler vi opplasting hver 2. til 6. uke.

SIKKERHET

Medtronic skal sørge for at all din personlige informasjon holdes privat og beskyttes. CareLink™-systemet bruker datakrypteringsteknologien SSL (Secure Sockets Layer) for å sørge for at dataene er uleselige under overføring, i likhet med standarden for nettbanker. CareLink™ Personal-programvaren er i samsvar med den strengeste personvernlovgivningen i verden, inkludert HIPAA-forskriftene, og dataene dine behandles i henhold til gjeldende europeiske lover om databeskyttelse.

CareLink™ Assist

Viktig melding før fjernstyringen med GoToAssist starter

Kan jeg få din tillatelse til å fjernstyre din datamaskin for feilsøkingsformål?
Som vi har diskutert benyttes fjernstyring for å evaluere din datamaskins programmer og innstillinger for å finne en god løsning for problemene med Medtronics programvare. Vi kan komme til å kjøre programmer, rekonfigurere og installere/avinstallere programvare for å løse problemer vi støter på.
Vi kommer ikke til å se på, gå inn i eller endre på noe som ikke er relatert til programvaren fra Medtronic. Du kan avslutte fjernstyringen når du selv måtte ønske, hvis du velger å gjøre det.
Før vi begynner, avslutt alle programmer og dokumenter som inneholder privat eller personlig informasjon.

Fjernstyringen starter når du aksepterer vilkårene ved å trykke på OK.
Vær vennlig å legge inn koden som du har fått fra vår representant på produktsupport, i boksen under, og trykk OK.