Kundestøtte

CareLink

Hva er CareLink™ Personal-programvaren?

CareLink Personal er programvare som gjør det mulig for deg å laste ned data fra diabetesutstyret og se tidligere innsamlede data fra dette utstyret i form av grafer, diagrammer og rapporter. Disse rapportene kan gjøre det lettere for deg å forstå hvilken effekt insulindosering, spisevaner, treningsrutiner og medisinering har på glukosenivået, og dette er avgjørende for å forbedre diabeteskontrollen. Ved å se denne informasjonen i diagram-, graf- og tabellformat blir det lettere å identifisere mønstre og problemer som vil hjelpe deg til å finne den underliggende årsaken til lave og høye blodsukkerverdier. Denne koblingen gir deg tilgang til mer informasjon.

Hvor mye koster den?

CareLink Personal-programvaren er gratis. Alt du trenger er Internett-tilgang og CareLink-tilkoblingsutstyr (CareLink USB eller blodsukkermåler). Kontakt Kundestøtte på 67 10 32 20 for å få mer informasjon om hvordan du anskaffer CareLink-tilkoblingsutstyret.

Hvilke insulinpumper støttes for øyeblikket av CareLink™ Personal-programvaren?

På siden Verktøy for administrasjon av behandling finner du mer informasjon om hvilke insulinpumper som for øyeblikket støttes av CareLink Personal-programvaren.

Hvilke blodsukkermålere støttes for øyeblikket av CareLink™ Personal-programvaren?

På siden Verktøy for administrasjon av behandling finner du en liste over blodsukkermålerne som for øyeblikket støttes av CareLink Personal-programvaren.

OPPSETT

Hva er Java™, og hvorfor trenger jeg dette for å bruke CareLink™ Personal-programvaren?

Java er programvareteknologien som CareLink Personal-programvaren bruker for at du skal kunne laste opp data fra pumpen og måleren til systemets database. Hvis du ikke allerede har en kompatibel versjon av det nødvendige Java-programmet installert på datamaskinen, vil CareLink Personal-programvaren laste ned og installere programmet med din tillatelse.

Jeg har problemer med å installere Java™

Hvis du har problemer med å installere Java, kan det være du må laste ned og installere Java-programmet manuelt på følgende måte (det kan være lurt å skrive ut disse instruksjonene før du fortsetter):

  1. Last ned Java-programmet og lagre den på skrivebordet eller et annet kjent sted.
  2. Lukk alle åpne Internet Explorer-vinduer.
  3. Dobbeltklikk på den lagrede filen som du nettopp lastet ned, og følg instruksjonene i installeringsveiviseren.
  4. Klikk på Last opp

Hvis programmet starter, er installasjonen vellykket.

Hvordan får jeg tilgang til CareLink™ Personal-programvaren?

Du får tilgang til CareLink Personal-nettstedet her.

Hva trenger jeg for å komme i gang?

Gå til CareLink Personal-nettstedet, kikk på Registrer deg nå og opprett en CareLink Personal-konto ved å følge instruksjonene for registrering. Du trenger CareLink-tilkoblingsutstyr (CareLink USB eller blodsukkermåler) for å laste ned data fra insulinpumpen.

BRUK

Hvor lang tid tar det å laste opp data?

Ved hyppig opplasting av data (dvs. hver 2.–4. uke) tar opplastingen ca. 2–4 minutter, avhengig av hvor hyppig insulinpumpe- og CGM-funksjonene har vært brukt.

Hvordan kan jeg dele behandlingsrapportene mine med diabetesteamet?

Du kan dele rapportene ved å skrive dem ut og ta dem med deg, og/eller du kan lagre dem på datamaskinen og sende dem via e-post.

Merk!: Sørg for å innhente tillatelse fra diabetesteamet før du sender rapporter til dem via e-post. Husk også på at e-post ikke nødvendigvis er et sikkert kommunikasjonsmedium.  

CareLink Personal-programvaren kan også integreres med CareLink Pro-programvaren (på diabetesteamets datamaskin). Hvis diabetesteamet har CareLink Pro-programvaren, kan de laste ned utstyrsdataene dine fra CareLink Personal i forkant av kontrolltimen (med din tillatelse og personlige passord).

Hvordan lager jeg rapporter?

På hovedsiden for rapporter velger du en rapport i menyen på venstre side av skjermen. Velg dato eller datoområde for rapporten, og klikk på OK. Rapporten vises som en PDF-fil i et eget vindu.

Jeg har glemt passordet mitt

Klikk på koblingen "Glemt passordet?" som vises i innloggingsområdet på nettsiden, slik at du kan få tilsendt et midlertidig passord via e-post. Det midlertidige passordet kan brukes til å få tilgang til systemet i opptil 24 timer etter at det er tilsendt, og du vil bli bedt om å opprette et nytt passord for bruk etter dette.

Hvor ofte bør jeg bruke programvaren?

Hyppig opplasting av data har to fordeler. For det første går hver opplasting raskere fordi det dreier seg om mindre data. For det andre kan ikke utstyret lagre data for mer enn tre måneder, og hyppige opplastinger bidrar derfor til at du unngår hull i datamaterialet over tid. Diabetesteamet kan gi anbefalinger om hvor ofte du bør laste opp data fra utstyret. Generelt anbefaler vi opplasting hver 4. til 6. uke.

SIKKERHET

Er min medisinske og personlige informasjon sikker?

Medtronic skal sørge for at all din personlige informasjon holdes privat og beskyttes. CareLink-systemet bruker datakrypteringsteknologien SSL (Secure Sockets Layer) for å sørge for at dataene er uleselige under overføring, i likhet med standarden for nettbanker. CareLink Personal-programvaren er i samsvar med den strengeste personvernlovgivningen i verden, inkludert HIPAA-forskriftene, og dataene dine behandles i henhold til gjeldende europeiske lover om databeskyttelse.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.