Kundestøtte

CareLink™

Hva er CareLink™ Personal-programvaren?

CareLink™ Personal er en gratis web-basert programvare som gjør deg i stand til å laste ned ditt diabetesutstyr og se historiske data som grafer, diagrammer og rapporter. Disse rapportene kan gjøre det lettere for deg å forstå hvilken effekt insulindosering, spisevaner, treningsrutiner og medisinering har på glukosenivået, og dette er avgjørende for å forbedre diabeteskontrollen. Ved å se denne informasjonen i diagram-, graf- og tabellformat blir det lettere å identifisere mønstre og problemer som vil hjelpe deg til å finne den underliggende årsaken til lave og høye blodsukkerverdier. Denne koblingen gir deg tilgang til mer informasjon.

Hvor mye koster den?

CareLink™ Personal-programvaren er gratis. Alt du trenger er Internett-tilgang og CareLink™-tilkoblingsutstyr (CareLink™ USB eller blodsukkermåler). Kontakt Kundestøtte på 67 10 32 20 for å få mer informasjon om hvordan du anskaffer CareLink™-tilkoblingsutstyret.

Hvilke insulinpumper støttes for øyeblikket av CareLink™ Personal-programvaren?

På siden Verktøy for administrasjon av behandling finner du mer informasjon om hvilke insulinpumper som for øyeblikket støttes av CareLink™ Personal-programvaren.

OPPSETT

Hvilke blodsukkermålere støttes for øyeblikket av CareLink™ Personal-programvaren?

På siden Verktøy for administrasjon av behandling finner du en liste over blodsukkermålerne som for øyeblikket støttes av CareLink™ Personal-programvaren.

Hvordan laster jeg mine data opp

Første gangen må du laste ned opplasterens installasjonsfil. En en-gangs nedlastning per computer hvor du ønsker å laste opp ditt Medtronic-utstyr. Returner til hjemmesiden CareLink™ Personal da du nå er klar til å laste opp pumpen eller blodsukkermåleren din til CareLink™.

Hvordan får jeg tilgang til CareLink™ Personal-programvaren?

Du får tilgang til CareLink™ Personal-nettstedet her.

Hva trenger jeg for å komme i gang?

Gå til CareLink Personal-nettstedet, kikk på Registrer deg nå og opprett en CareLink™ Personal-konto ved å følge instruksjonene for registrering. Du trenger CareLink™-tilkoblingsutstyr (CareLink™ USB eller blodsukkermåler) for å laste ned data fra insulinpumpen.

BRUK

Hvor lang tid tar det å laste opp data?

Ved hyppig opplasting av data (dvs. hver 2.–4. uke) tar opplastingen ca. 2–4 minutter, avhengig av hvor hyppig insulinpumpe- og CGM-funksjonene har vært brukt.

Hvordan kan jeg dele behandlingsrapportene mine med diabetesteamet?

Programvaren CareLink™ Personal er laget for at den kan integreres med programvaren CareLink™ Pro (som diabetesteamet bruker). Hvis diabetesteamet har programvaren CareLink™ Pro kan de laste ned data fra din CareLink™ Personal før din time (med din eksplisitte tillatelse og personlige passord).
Alternativt kan du dele rapportene dine ved å skrive dem ut og ta dem med deg til timen.

Hvordan lager jeg rapporter?

På hovedsiden for rapporter velger du en rapport i menyen på venstre side av skjermen. Velg dato eller datoområde for rapporten, og klikk på OK. Rapporten vises som en PDF-fil i et eget vindu.

Jeg har glemt passordet mitt

Klikk på koblingen "Glemt passordet?" som vises i innloggingsområdet på nettsiden, slik at du kan få tilsendt et midlertidig passord via e-post. Det midlertidige passordet kan brukes til å få tilgang til systemet i opptil 24 timer etter at det er tilsendt, og du vil bli bedt om å opprette et nytt passord for bruk etter dette.

Hvor ofte bør jeg bruke programvaren?

Hyppig opplasting av data har to fordeler. For det første går hver opplasting raskere fordi det dreier seg om mindre data. For det andre kan ikke utstyret lagre data for mer enn tre måneder, og hyppige opplastinger bidrar derfor til at du unngår hull i datamaterialet over tid. Diabetesteamet kan gi anbefalinger om hvor ofte du bør laste opp data fra utstyret. Generelt anbefaler vi opplasting hver 2. til 6. uke.

SIKKERHET

Er min medisinske og personlige informasjon sikker?

Medtronic skal sørge for at all din personlige informasjon holdes privat og beskyttes. CareLink™-systemet bruker datakrypteringsteknologien SSL (Secure Sockets Layer) for å sørge for at dataene er uleselige under overføring, i likhet med standarden for nettbanker. CareLink™ Personal-programvaren er i samsvar med den strengeste personvernlovgivningen i verden, inkludert HIPAA-forskriftene, og dataene dine behandles i henhold til gjeldende europeiske lover om databeskyttelse.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.