Kundestøtte

OPPDATERING AV SOFTWARE

NY CareLink™ Personal opplater - Gratis JAVA opplaster for å bedre kunne samarbeide med diabetesteamet

Ditt første trinn for å kunne forstå mer av din diabetes

Q. Hva skjedde med JAVA?

Java applets er en tredjeparts programvare som arbeider på innsiden av en web browser (annen tredjeparts programvare). Det er flere oppdateringer mellom Java og browsere. Noen browsere supporterer ikke lengre Java applets. For å forbedre brukererfaringene er det utviklet en ny metode for å laste opp. Metoden med å benytte Java er fremdeles tilgjengelig hvis det er ønskelig.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.