Rotasjon av innstikksted

Innstikkstedene for slangesett og sensor bør roteres hver gang du bytter slangesett eller glukosesensor. Dermed holdes vevet friskt og de tidligere innstikkstedene får tid til å gro før du bruker dem igjen.

Bytt annen- eller tredjehver dag

Bytt sett Bytt slangesett annen- eller tredjehver dag for å unngå infeksjon.1*
Bytt reservoar Bytt reservoar i henhold til anbefalingene fra insulinprodusenten.

TIPS: Fyll reservoaret med insulin til kun tre dagers forbruk, eller som foreskrevet av diabetesteamet.
Roter innstikksted Roter innstikkstedet hver gang du bytter slangesett eller reservoar.

Husk at det blir vanskeligere å holde blodsukkernivået under kontroll over tid når du tilfører insulin i det samme området.
Mål blodsukkeret Mål blodsukkeret to til tre timer etter at du har byttet slangesett. Dette er den eneste metoden for å bekrefte at slangesettet er riktig innført slik at du får tilført insulin.

 

REFERANSER

 • * Thethi TK, Rao A, Kawji H, et al. Consequences of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneus insulin infusion. Journal of Diabetes and Its Complications. March 2010 (Vol. 24, Issue 2, Pages 73-78).

Velge det beste innstikkstedet for slangesettet

Illustrasjonen nedenfor viser hvilke områder på kroppen (skyggelagt) som er best egnet for innføring av slangesettet. Du kan få hjelp av diabetesteamet til å finne områdene som er best egnet for deg.

innføringssteder for slangesett

Retningslinjer for innføringssteder for slangesett

Unngå innføring:

 • I en omkrets på 5 cm rundt navlen
 • I områder der kroppen naturlig bøyer seg en del
 • I områder der klær kan forårsake irritasjon (f.eks. bukselinningen)
 • I områder der du har arr, hardt vev eller strekkmerker

Innføringssstedet skal være minst:

 • 5 cm fra innstikkstedet for sensoren
 • 5 cm fra navlen
 • 7,5 cm fra forrige innføringsssted

Retningslinjer for rotasjon

Illustrasjonene nedenfor kan hjelpe deg til å rotere innføringsstedene på en organisert måte. Du oppnår best resultat hvis du bruker begge metodene og veksler mellom dem.

"Klokkerotasjon"

klokkerotasjon for insulinpumpen

"M"-/"W"-rotasjon

m- eller w-rotasjon for insulinpumpen

Tapeteknikker – generelle forslag for slangesett og sensorer

 • La området være nybarbert.
 • Prøv å fjerne døde hudceller med en ansiktsskrubb, børste eller vaskeklut med såpe, skyll deretter med vann og tørk over med en spritserviett.
 • Stram huden før du bruker prep wipe eller tape.
 • Etter at du har festet tapen, går du over med fingeren langs kantene på tapen for å sørge for at kantene fester seg godt til huden.
 • Unngå å velge et innstikksted som ligger ved bukselinningen, der klærne kan gnisse mot tapen slik at den løsner.
 • Unngå å påføre hudkrem der tapen skal plasseres, ettersom tapen da ikke fester seg godt nok.

Slangesett

Grunnleggende metode

 1. Prøv om mulig å bytte innstikksted i forbindelse med at du skal dusje, slik at du kan rengjøre stedet godt. Fjern det gamle slangesettet før du dusjer. Du kan vaske av klebemiddelrester med en egnet klebemiddelfjerner om nødvendig. I dusjen vasker du området med såpe.
 2. Hvis du ikke skifter innstikksted i forbindelse med dusjing, må du passe på å vaske både hendene og innstikkområdet med såpe og vann.
 3. Desinfiser huden med sprit eller en spritserviett.
 4. Vent til huden er helt tørr før du fester slangesettet eller tape.
 5. Påfør prep wipe i et stort område rundt innføringsstedet slik at området blir klebrig.
 6. Berør så lite av klebeflaten som mulig på slangesettet, for å unngå å få hudfett på den.
 7. Før inn slangesettet ved bruk av fremgangsmåten og teknikkene som diabetesteamet har vist deg, eller se videoen for det aktuelle slangesettet.
 8. På dager der du vet du kommer til å være svært aktiv, svette mye eller svømme, kan du dekke stedet med ekstra tape.
 9. Du kan prøve å feste ekstra tape på hjørnene for å unngå at de løsner og trekker hele slangesettet ut.
 10. Kontroller med jevne mellomrom at slangen ikke trekker på innføringsstedet slik at tapen står i fare for å bli revet løs.
 11. Hvis du har problemer med å få godt nok feste, kan du prøve å bytte sted.

Lag-på-lag-metoden (åpen)

Viktig!

Info Lag-på-lag-metoden skal kun brukes med slangesett. Denne metoden må IKKE brukes med sensorer, ettersom sensorelektroden er følsom og kan bli skadet hvis den føres inn gjennom noe annet enn tørr hud renset med sprit.
 1. Desinfiser huden og la den tørke.
 2. Fest en gjennomsiktig, selvklebende bandasje direkte på huden.
 3. Før inn slangesettet gjennom den gjennomsiktige, selvklebende bandasjen (følg instruksjonene for innføring av slangesett). Den selvklebende lappen på slangesettet festes til den gjennomsiktige, selvklebende bandasjen, og ikke direkte på huden.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.