GENERELL OVERSIKT

MiniMed 640G-insulinpumpen på 3,0 ml
Målene er ca. 5,3 cm (bredde) x 9,6 cm (lengde) x 2,5 cm (dybde).

MiniMed® Veo-insulinpumpen i 5-serien (554)
Omtrent på størrelse med en mobiltelefon. Målene er 5,1 cm x 7,6 cm x 2 cm.

MiniMed Veo-insulinpumpen i 7-serien (754)  
Målene er 5,1 cm x 9,1 cm x 2 cm.

MiniMed® 640G-insulinpumpen på 1,8 ml
Veier bare 92,4 gram med batteri.

MiniMed® Veo-insulinpumpen i 5-serien
Veier bare 95 gram med batteri.

MiniMed® Veo-insulinpumpen i 7-serien
Veier bare 102 gram med batteri.

BRUK

MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

 • Krever ett nytt AA-batteri (1,5 V).
 • Best resultat oppnås ved bruk av et nytt AA-litiumbatteri.
 • Du kan også bruke et alkalisk AA-batteri eller et fulladet oppladbart NiMH-batteri (nikkelmetallhydrid-batteri) av størrelsen AA.
 • Bruk ikke et karbonsinkbatteri i pumpen.
 • Batteritiden er vanligvis 7 til 14 dager, avhengig av hvilken type batteri som brukes.
 • Noen faktorer som kan redusere batteritiden, er:
  • innstillingen for bakgrunnslys
  • innstillingen for lysstyrkenivå
  • varsling med vibrasjon
  • fjernkontroll og blodsukkermåler
  • høye basaldoser – hyppige tastetrykk og mye bruk av boluser og reversering
  • hyppig varsling om tapt sensorsignal / sensorsignal ikke funnet (sensorfunksjon)

 

MINIMED® VEO-INSULINPUMPEN

 • Alkalisk AAA-batteri
 • Energizer-batterier gir et svært forutsigbart tidsvindu fra du får melding om svakt batteri til batteriet er utladet og systemet går inn i en "Av batt tomt"-tilstand. Dette bidrar til at du får riktige varsler når batteriet begynner å bli tomt.
 • Bruk av andre batterimerker eller -typer kan gi mer variasjon.
 • Batteritiden er vanligvis 7 til 10 dager.
 • Noen faktorer som kan redusere batteritiden, er:
  • bruk av bakgrunnslys
  • varsling med vibrasjon
  • fjernkontroll og blodsukkermåler
  • høye basaldoser – hyppige tastetrykk og mye bruk av boluser og reversering
  • hyppig varsling om tapt sensorsignal / svakt signal (sensorfunksjon)

FUNKSJONENE STOPP VED LAV SG OG STOPP VED FORVARSEL

Stopp ved lav SG er en CGM-funksjon som er til hjelp for personer som er redde for hypoglykemi eller har mistet evnen til å merke forestående hypoglykemi (hypoglykemisk unawareness). Hvis funksjonen er slått på, stopper pumpen automatisk insulintilførselen i to timer når glukoseverdien når en forhåndsdefinert terskel, og den gjenopptar deretter tilførselen av det forhåndsvalgte basalinsulinet uten at du trenger å gjøre noe. Alle andre sensorfunksjoner fortsetter å fungere som normalt mens insulintilførselen er stoppet.

Hvis du IKKE reagerer på alarmen, vil pumpen stoppe insulintilførselen, avgi en sirenelyd og vise "Jeg har diabetes. Tilkall nødhjelp." Pumpen stopper insulintilførselen i to timer. Etter to timer gjenopptar pumpen tilførselen av basalinsulin. Hvis blodsukkeret fremdeles er lavt fire timer etter at tilførselen av basalinsulin er gjenopptatt, stoppes insulintilførselen på nytt. Hvis du derimot reagerer på alarmen, kan du velge om tilførselen av basalinsulin skal stoppes eller gjenopptas. Hvis du velger å gjenoppta tilførselen av basalinsulin, fortsetter pumpen å tilføre insulin. Hvis du velger å stoppe den, stopper pumpen insulintilførselen som beskrevet ovenfor. Når Stopp ved lav SG-funksjonen utløses, avgir pumpen en sirenelyd for å sikre at noen hører og reagerer på alarmen.

Perioden på to timer er basert på klinisk evidens og gir blodsukkeret tid til å normalisere seg igjen. Insulintilførselen gjenopptas deretter i en periode på fire timer fordi det reduserer risikoen for hyperglykemi.

SmartGuard er en ny funksjon for stopp i forbindelse med lav SG, som er til hjelp for personer som er redde for hypoglykemi eller har mistet evnen til å merke forestående hypoglykemi (hypoglykemisk unawareness). Den kan stoppe insulintilførselen ved lav SG eller før lav SG og gjenoppta den automatisk. Hvis Stopp før lav SG er valgt for SmartGuard-funksjonen, kan pumpen automatisk stoppe insulintilførselen i maksimalt to timer når sensorglukoseverdien forventes å nå en forhåndsdefinert terskel, og den gjenopptar deretter tilførselen av den forhåndsvalgte dosen basalinsulin uten at du trenger å gjøre noe. Alle andre sensorfunksjoner fortsetter å fungere som normalt mens insulintilførselen er stoppet.

Ved hjelp av funksjonene for lav glukose kan du stille inn pumpen til å avgi et varsel eller stoppe insulintilførselen, eller begge deler, hvis du nærmer deg grensen for lav SG eller har nådd grensen for lav SG.

I følgende tabell beskrives varselinnstillingene for lav glukose.

Navn på innstilling for lav glukose

Virkemåte

Stopp før lav SG

Pumpen stopper insulintilførselen midlertidig hvis det forventes at sensorglukosen vil nå en verdi som er 1,1 mmol/l over den nedre grensen i løpet av 30 minutter.

Hvis du aktiverer Stopp før lav SG, aktiveres Varsel ved lav SG automatisk.

Når du bruker Stopp før lav SG, stoppes ikke insulintilførselen med mindre sensorglukoseverdien er minst 3,9 mmol/l over den nedre grensen.

Varsel før lav SG

Systemet varsler deg når det forventes at sensorglukoseverdien vil nå den nedre grensen i løpet av 30 minutter. Varsel før lav SG kan brukes uavhengig av om Stopp før lav SG er aktivert eller ikke.

Stopp ved lav SG

Pumpen stopper insulintilførselen midlertidig hvis sensorglukoseverdien når eller overskrider den nedre grensen.

Varsel ved lav SG

Systemet varsler deg når sensorglukoseverdien når eller overskrider den nedre grensen.

Når pumpen stopper insulintilførselen som følge av Stopp før lav SG, vises meldingen "Sensorglukose nærmer seg nedre grense. Sjekk BS." på startbildet.

Hvis du IKKE reagerer på alarmen, vil pumpen stoppe insulintilførselen, avgi en sirenelyd og vise "Jeg har diabetes. Tilkall nødhjelp." Pumpens tilførsel av basaldosen kan gjenopptas på tre måter:

 1. Du starter tilførsel av basaldosen manuelt

 2. Tilførsel av basaldosen gjenopptas automatisk basert på følgende:
  • Insulintilførselen har vært stoppet i minst 30 minutter OG
  • Sensorglukosen er minst 1,1 mmol/l over den nedre grensen OG
  • Sensorglukosen forventes å være mer enn 2,2 mmol/l over den nedre grensen i løpet av de neste 30 minuttene
 3. Insulintilførselen har vært stoppet i 2 timer

Hvis du derimot reagerer på alarmen, kan du velge om tilførselen av basalinsulin skal stoppes eller gjenopptas. Hvis du velger å gjenoppta tilførselen av basalinsulin, fortsetter pumpen å tilføre insulin. Hvis du velger å stoppe den, stopper pumpen insulintilførselen.

STILLE INN ALARMER

larmene for høy og lav sensorglukose må være minst 0,6 mmol/l fra hverandre.

Hvis du setter grensen for høy sensorglukose til 10 mmol/l, kan ikke grensen for lav sensorglukose være høyere enn 9,4 mmol/l.

Og omvendt, hvis du setter grensen for lav sensorglukose til 2,8 mmol/l, kan ikke grensen for høy sensorglukose være lavere enn 3,4 mmol/l.

Én opp-pil eller ned-pil angir at sensorglukoseverdiene har økt/falt med 0,056–0,111 mmol/l per minutt.

To opp-piler eller ned-piler angir at sensorglukoseverdiene har økt/falt med 0,111–0,167 mmol/l per minutt.

Tre opp-piler eller ned-piler angir at sensorglukoseverdiene har økt/falt med 0,167 mmol/l eller mer per minutt.

Pilene for endringshastighet kan gjøre det lettere for deg å legge merke til perioder der sensorglukoseverdiene øker/faller raskt, slik at det kan iverksettes tiltak for å unngå alvorlige episoder.

Én opp-pil eller ned-pil angir at sensorglukoseverdiene har økt/falt med 0,056 mmol/l per minutt eller mer i løpet av de siste 20 minuttene.

To opp-piler eller ned-piler angir at sensorglukoseverdiene har økt/falt med mer enn 0,111 mmol/l per minutt eller mer i løpet av de siste 20 minuttene.

Tre opp-piler eller ned-piler angir at sensorglukoseverdiene har økt/falt med mer enn 0,167 mmol/l per minutt eller mer i løpet av de siste 20 minuttene.

Pilene for endringshastighet kan gjøre det lettere for deg å legge merke til perioder der sensorglukoseverdiene øker/faller raskt, slik at det kan iverksettes tiltak for å unngå alvorlige episoder.