En insulinpumpe følger pasienten i alle situasjoner som oppstår i hverdagen, og det er ikke til å unngå at den av og til får litt hard medfart. Selv om alle produsenter foretar omfattende testing, er det ingen som kan utelukke muligheten for at pumpen kan få sprekker når den er ute av esken og i daglig bruk.
Vi mener at vår rolle som produsent gir oss et spesielt ansvar, og vi forsøker derfor å gi kundene våre tilstrekkelig kunnskap om hvordan pumpen bør brukes i hverdagen.

Graden av vanntetthet

MiniMed® Veo™-insulinpumpen

MiniMed® Veo™-insulinpumpen er sprutsikker, og derfor merker vi MiniMed® Veo™ som vannbestandig, ikke vanntett.

Vi anbefaler at brukere av MiniMed Veo-insulinpumpen ikke med hensikt legger pumpen i vann. Når du skal delta i vannaktiviteter, kan du enkelt koble fra insulinpumpen. Når du har koblet pumpen fra for å delta i vannaktiviteter, må du ta nødendige forholdsregler for å beskytte pumpen mot vann. Du kan fjerne pumpen i opptil én time uten å ta insulin. Hvis pumpen har vært frakoblet i mer enn én time, må du ta insulin på en annen måte, f.eks. injeksjoner med hurtigvirkende insulin, eller koble til pumpen for å tilføre boluser (du finner mer informasjon retningslinjene for midlertidig frakobling). Når du har koblet til pumpen igjen, må du måle blodsukkeret.

Klassifiseringen for vanntetthet er IXP7, dvs. vanntett ned til en dybde på én meter i 30 minutter.

Dette innebærer at MiniMed Veo er beskyttet ved nedsenkning i vann, maks 1 meter i inntil 30 mnutter.

Skulle våre kunder oppleve at det kommer vann inn i pumpen vil vi selvfølgelig erstatte insulinpumpen i henhold til gjeldende garantibestemmelser.

MiniMed® 640G-insulinpumpen

MiniMed® 640G-insulinpumpen er vanntett (IPX8-klassifisering) ned til en dybde på inntil 3,6 meter i inntil 24 timer, så sant reservoaret og slangesettet er riktig satt inn.

Fordi pumpen er vanntett, er det lite sannsynlig at det vil oppstå vannskade hvis pumpen utsettes for vannsprut eller senkes ned i vann. Hvis pumpen har falt i gulvet eller du mistenker at pumpen er skadet, må du imidlertid se nøye over pumpen for å forsikre deg om at det ikke er noen sprekker, før du utsetter pumpen for vann. Pumpen er ikke vanntett når den har sprekker.

Hvis du har mistanke om at det har kommet vann inn i pumpen eller legger merke til at den ikke fungerer som den skal, må du måle blodsukkeret og eventuelt behandle blodsukkeret i henhold til anvisningene fra diabetesteamet. Kontakt Medtronic hvis du trenger mer hjelp. Ta alltid kontakt med diabetesteamet hvis du har episoder med svært høyt eller lavt blodsukker, eller hvis du har spørsmål om behandlingen.

MiniLink-senderen

Når MiniLink-senderen er tilkoblet sensoren og i bruk, er den vanntett og kan være under vann. Vi anbefaler imidlertid ikke å utsette den for svært varmt vann (f.eks. i en oppvarmet badestamp). Senderen tåler å være ved en dybde på 2,4 meter i opptil 30 minutter.

Hvis du har koblet fra insulinpumpen og senderen er utenfor rekkevidde i mer enn 40 minutter (en avstand på mer enn to meter), vil kun data fra de siste 40 minuttene være lagret. Rapporter vil ha et hull i datamaterialet fordi det mangler informasjon fra denne perioden.

Guardian™ 2 Link-senderen

Når Guardian 2 Link-senderen er koblet til sensoren og i bruk, er den vanntett og kan være under vann. Vi anbefaler imidlertid ikke å utsette den for svært varmt vann (f.eks. i en oppvarmet badestamp). Senderen tåler å være ved en dybde på 2,4 meter i opptil 30 minutter.

 

KONTROLLISTER OG TIPS/RÅD FOR REISER

Du kan fortsette å bruke insulinpumpen som normalt på flyreiser. Før reiser utenfor EU må du kontrollere om radiofrekvensen som pumpen bruker, er kompatibel med gjeldende bestemmelser i landet du skal reise til.

Hvis du bruker pumpens funksjon for kontinuerlig glukosemåling (CGM), så er det i henhold til internasjonale standarder og de amerikanske FCC-bestemmelsene (Federal Communications Commission) ikke tillatt å bruke utstyr med radiofrekvensfunksjoner på fly. Du må derfor koble MiniLink™-senderen fra glukosesensoren. Vær oppmerksom på at det ikke er nok å bare slå av CGM-funksjonen, ettersom MiniLink-senderen vil fortsette å overføre RF-signaler så lenge den er tilkoblet glukosesensoren. Hvis du har behov for å måle blodsukkeret under flyreisen, må du gjøre dette manuelt med blodsukkermåleren.

Du kan fortsette å bruke insulinpumpen som normalt på flyreiser. Før reiser utenfor EU må du kontrollere om radiofrekvensen som pumpen bruker, er kompatibel med gjeldende bestemmelser i landet du skal reise til.

Hvis du bruker pumpens funksjon for kontinuerlig glukosemåling (CGM), så er det i henhold til internasjonale standarder og de amerikanske FCC-bestemmelsene (Federal Communications Commission) ikke tillatt å bruke utstyr med radiofrekvensfunksjoner på fly. Du må derfor koble Guardian2 Link-senderen fra glukosesensoren. Vær oppmerksom på at det ikke er nok å bare slå av CGM-funksjonen, ettersom Guardian 2 Link-senderen vil fortsette å overføre RF-signaler så lenge den er tilkoblet glukosesensoren. Hvis du har behov for å måle blodsukkeret under flyreisen, må du gjøre dette manuelt med blodsukkermåleren.

Du må unngå å eksponere insulinpumpen for kraftige magnetfelter, for eksempel magnetfeltet i en MR-maskin. Omfattende testing har vist at annet magnetisert utstyr, for eksempel metalldetektorene på flyplasser, elektronisk varesikringsutstyr og mobiltelefoner ikke har noen negativ innvirkning på insulinpumpen.

Selv om mobiltelefoner, trådløse telefoner og annet trådløst høyfrekvensutstyr kan forstyrre kommunikasjonen mellom glukosemonitoren/senderen og insulinpumpen, vil slike forstyrrelser ikke føre til feilaktige data eller skade pumpen eller måleren. Kommunikasjonen kan gjenopprettes ved å fjerne eller slå av dette trådløse utstyret.

Pumpen må ikke sendes gjennom de røntgenapparatene som brukes for håndbagasje eller innsjekket bagasje, og den må ikke tas med gjennom en helkroppsskanner. Hvis du velger å gå gjennom helkroppsskanneren, må du koble fra slangesettet og fjerne insulinpumpen og CGM (sensor og sender) før skanning. For å unngå å fjerne utstyret kan du be om en annen skanningprosedyre som ikke bruker røntgen. Insulinpumpen, slangesettet, reservoaret og CGM-systemet tåler metalldetektorer og håndholdte metalldetektorer som brukes i sikkerhetskontroller på flyplasser.

Pumpen kan gjøre det lettere for deg å ha god kontroll over blodsukkeret på reiser. Du kan justere boluser for måltider som kommer til unormale tidspunkter, måltider som er større eller mindre enn normalt, og måltider som du ønsker å bruke tid på.

Du kan også gjøre justeringer i forhold til endringer i det normale aktivitetsnivået, for eksempel hvis du vil sove lenger om morgenen.

Hvordan du forbereder deg til reisen og hva du trenger å ta med avhenger av hvor du skal reise og hvor lenge du skal være borte. Det som er riktig for en kort flytur og ferie i Norge, er ikke det samme som for en lang flygning over flere tidssoner.

 • Ekstra batterier til pumpen
 • Insulin (og egnet beholder til oppbevaring)
 • Pumpeutstyr
 • Insulinpenn eller sprøyter
 • Ketonstrimler
 • Glukagon-nødhjelpssett
 • Utstyr til måling av blodsukkeret
 • Karbohydrater for behandling av hypoglykemi, og ekstra mat (f.eks. måltidsbarer som er lette å ta med)

Andre ting du bør tenke på:

 • Sørg for at du har kontaktinformasjonen til diabetesteamet og til diabetestjenester på stedet du skal reise til.
 • Sørg for å ha på deg eller med deg medisinsk ID som viser at du har diabetes og bruker insulinpumpe.
 • Det er lurt å ta med medisiner for diaré og kvalme.
 • Ta med pumpens brukerhåndbok og en liste over alle pumpeinnstillingene.
 • Hvis du skal til utlandet, kan det være lurt å skrive ned noen nyttige setninger på det aktuelle språket, for eksempel "Jeg har diabetes – kan jeg få litt sukker eller noe å spise?".
 • Forsikre deg om at det er tillatt å ta med utstyret inn i landet du skal reise til.

Sørg alltid for å ha medisiner, mat, pumpeutstyr og brevet fra legen i håndbagasjen når du flyr. Dette er svært viktig, ettersom den innsjekkede bagasjen kan forsvinne, og det kan være lange forsinkelser. Insulin i innsjekket bagasje kan utsettes for ekstreme temperaturer (ofte under frysepunktet).

Det er en god tommelfingerregel å pakke det dobbelte av den mengden utstyr du tror du normalt vil trenge, i tilfelle det skulle oppstå problemer.

Pumpeutstyret kan være dyrere når du kjøper det i et annet land, og det er heller ikke sikkert det er tilgjengelig i alle land. Kontakt derfor kundestøtten på forhånd for å forhøre deg om dette, slik at du ikke får noen ubehagelige overraskelser.

Det finnes ingen oppskrift når det gjelder justering av basaldoser ved kryssing av tidssoner. Når du planlegger en reise, skal du kontakte diabetesteamet for å diskutere reiseruten og eventuelle justeringer som kan være nødvendige.

Glem ikke at du alltid må ha med deg en liste over basaldosene og andre pumpeinnstillinger.

Du kan justere klokkeslettet på pumpen i forhold til reisemålet når som helst under flygningen. De fleste gjør dette når de kommer frem til reisemålet. Det er imidlertid svært viktig at du justerer til riktig klokkeslett for reisemålet, ettersom basaldoseinnstillingene for natt og dag kan være ganske forskjellige. Hvis du ikke justerer klokkeslettet, kan det være du får for mye insulin om dagen og for lite insulin om natten. Dette kan være farlig.

Glem ikke å justere klokkeslettet tilbake igjen når du kommer hjem til den opprinnelige tidssonen.

Det er lurt å reise seg og gå litt rundt under lange flyreiser og drikke mye vann. Dette bidrar til å forhindre blodpropp, som kan forekomme hos personer både med og uten diabetes.

Blodsukkeret kan bli for høyt eller for lavt som følge av stress eller endringer i aktivitetsnivå eller måltider, så du bør kontrollere blodsukkeret oftere.

Reiser til USA

 • I USA er ikke brev fra legen lenger et tilstrekkelig bevis på medisinsk behov når du har med deg sprøyter. For at du skal kunne ha med deg sprøyter eller annet insulinutstyr på flyet, må du fremvise en insulinampulle med en forhåndstrykt etikett, eller en etikett fra lege eller apotek, som tydelig identifiserer medisinen. Det gjøres ingen unntak. Hvis resepten er på utsiden av insulinesken, skal du ha med deg denne også.
 • Innsjekkingstiden i USA er to timer, også for innenlandsflygninger, for at du skal komme gjennom alle sikkerhetskontrollene.
 • I USA må du gjøre sikkerhetspersonellet oppmerksom på at du har diabetes, og at du bærer en pumpe og har med deg utstyr.

Under en MR-undersøkelse brukes ekstremt kraftige magnetfelter og RF-bølger for å ta bilder av kroppens indre organer og strukturer. Disse kraftige magnetfeltene kan skade pumpen og muligens trekke den bort fra kroppen din. Slangesettene som ikke inneholder metall (Mio, Sof-set, Quick-set og Silhouette), kan trygt bli værende i kroppen.

Før du skal gjennomgå en MR-undersøkelse, røntgenundersøkelse, CT-skanning, diatermibehandling eller eksponeres for annen type stråling, må du midlertidig koble fra pumpen, senderen og glukosesensoren før du går inn i rommet der undersøkelsen eller behandlingen skal finne sted.

Hvis du har spørsmål vedrørende en bestemt undersøkelse og hvordan denne kan påvirke pumpen, kan du kontakte kundestøtten.

DAGER MED SYKDOM

Når du er syk, ka det være vanskelig å håndtere diabetesen. Hvis du er for syk til å håndtere diabetesen godt nok, kan du be en venn eller et familiemedlem om hjelp. Hvis du ikke har noen til å hjelpe deg, kan du kontakte diabetesteamet.

Håndtering av diabetes ved sykdom eller infeksjoner krever hyppig testing av blodsukker og ketonnivå. Sykdom og infeksjoner er en ekstra belastning for kroppen og fører ofte til at blodsukkeret øker. Du kan gjøre justeringer på insulinpumpen slik at den raskt og enkelt kan respondere på sykdom og infeksjoner. Selv om du ikke klarer å spise, trenger du insulin. De målte blodsukkerverdiene viser om basalinsulinet er tilstrekkelig til å dekke insulinbehovet ditt, eller om du må øke insulintilførselen gjennom hyppige korrigeringsboluser, økt basaldose eller begge deler.

Gjør følgende på dager med sykdom:

 • Kontroller blodsukkeret og ketonnivået annenhver time hele døgnet.
 • Kontroller ketonnivået hver gang du går på toalettet.
 • Vær nøye med å registrere blodsukkerverdier, ketonnivåer, medisinering, feber og alle symptomer.
 • Ta alltid ekstra insulin når blodsukkeret er 14 mmol/l eller høyere, og når ketonnivået er moderat eller høyt.
 • Husk at det er nødvendig med ekstra insulin og væske når det er ketoner i urinen, selv om blodsukkeret er innenfor målområdet.

Hvis du kaster opp, må du kontakte diabetesteamet for å få anbefalinger om riktig behandling med væske og insulin for å unngå diabetisk ketoacidose.

Sørg alltid for å ha følgende i huset og med på reiser:

 • Sukkerholdig væske (saft, brus, juice osv.) for å erstatte fast føde.
 • Sukkerfri væske (lettbrus, buljong, kyllingkraft) for å erstatte væsketap.
 • Termometer.
 • Medisiner for feber, hoste, tetthet, kvalme og oppkast.
 • Ekstra blodsukker- og ketonstrimler.
 • Glukagon-nødhjelpssett i tilfelle det skulle oppstå alvorlig hypoglykemi.

Overgangen til insulinpenn blir lettere hvis du lager en plan på forhånd. Nedenfor finner du retningslinjer for hvordan du og diabetesteamet kan lage en slik plan.

Merk! Retningslinjene forutsetter at du fortsetter å bruke pumpeinsulinet (vanligvis hurtigvirkende Humalog® eller NovoRapid®), men at du tilfører det med insulinpenn.

Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen mens du er frakoblet insulinpumpen, kan du kontakte diabetesteamet. Hvis du har spørsmål vedrørende bruken av funksjonene til insulinpumpen fra Medtronic Diabetes, kan du kontakte Medtronic Diabetes.

Humalog er et registrert varemerke for Eli Lilly and Company.
NovoRapid er et registrert varemerke for Novo Nordisk A/S.

Opptil én time

 • Testing: Mål blodsukkeret før du kobler fra.
 • Basalinsulin: Ingen injeksjoner med penn er nødvendig.
 • Trening: Mål blodsukkeret før, midtveis og etterpå. Følg nøye med på blodsukkeret i ett døgn etter en hard treningsøkt. Reduser dosen(e) (basal og bolus) etter behov.
 • Bolusinsulin: Sett injeksjon med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å dekke karbohydrater i henhold til insulin/karbohydrat-forholdet og basert på blodsukkerverdien. Sett injeksjon(er) med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å korrigere høyt blodsukker med en korrigeringsdose. Hvis BS >13 mmol/l, kontroller ketonnivået.

Opptil fire timer

 • Testing: Hold øye med blodsukkeret før frakobling, før måltider og ved hver 3. til 4. time.
 • Basalinsulin: Sett injeksjon med penn tilsvarende manglende basaldose.
 • Trening: Mål blodsukkeret før, midtveis og etterpå. Følg nøye med på blodsukkeret i ett døgn etter en hard treningsøkt. Reduser dosen(e) (basal og bolus) etter behov.
 • Bolusinsulin: Sett injeksjon med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å dekke karbohydrater i henhold til insulin/karbohydrat-forholdet og basert på blodsukkerverdien. Sett injeksjon(er) med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å korrigere høyt blodsukker med en korrigeringsdose. Hvis BS > 13 mmol/l, kontroller ketonnivået.

Om natten

 • Testing: Hold øye med blodsukkeret før du sovner, og sett alarmen for å måle det hver 3. til 4. time.
 • Basalinsulin: Sett injeksjon med penn tilsvarende manglende basaldose hver 4. time.
 • Trening: Mål blodsukkeret før, midtveis og etterpå. Følg nøye med på blodsukkeret i ett døgn etter en hard treningsøkt. Reduser dosen(e) (basal og bolus) etter behov.
 • Bolusinsulin: Sett injeksjon med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å dekke karbohydrater i henhold til insulin/karbohydrat-forholdet og basert på blodsukkerverdien. Sett injeksjon(er) med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å korrigere høyt blodsukker med en korrigeringsdose. Hvis BS > 13 mmol/l, kontroller ketonnivået.

Opptil 24 timer (eller lenger)

 • Testing: Kontroller blodsukkeret før måltider, hver 3. til 4. time og før du sovner.
 • Basalinsulin: Sett injeksjon med penn tilsvarende manglende basaldose hver 4. time.
 • Trening: Mål blodsukkeret før, midtveis og etterpå. Følg nøye med på blodsukkeret i ett døgn etter en hard treningsøkt. Reduser dosen(e) (basal og bolus) etter behov.
 • Bolusinsulin: Sett injeksjon med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å dekke karbohydrater i henhold til insulin/karbohydrat-forholdet og basert på blodsukkerverdien. Sett injeksjon(er) med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å korrigere høyt blodsukker med en korrigeringsdose. Hvis BS > 13 mmol/l, kontroller ketonnivået.

Mer enn ett døgn

 • Testing: Hyppig måling av blodsukker anbefales for optimal kontroll.
 • Basalinsulin: Av praktiske årsaker kan diabetesteamet foreskrive langtidsvirkende insulin i stedet for hurtigvirkende.
 • Trening: Mål blodsukkeret før, midtveis og etterpå. Følg nøye med på blodsukkeret i ett døgn etter en hard treningsøkt. Reduser dosen(e) (basal og bolus) etter behov.
 • Bolusinsulin: Sett injeksjon med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å dekke karbohydrater i henhold til insulin/karbohydrat-forholdet og basert på blodsukkerverdien. Sett injeksjon(er) med penn (eller koble til igjen / tilfør bolus) for å korrigere høyt blodsukker med en korrigeringsdose. Hvis BS > 13 mmol/l, kontroller ketonnivået.