Leve med en pumpe

Diabetes og trening

For mange mennesker er trening og idrett en viktig del av livet. Diabetes trenger ikke å forandre på dette. Trening kan faktisk også spille en viktig rolle i diabetesbehandlingen ved at det gir bedre sirkulasjon, reduserer risikoen for hjertesykdom og gjør det enklere å kontrollere vekten.

Det krever litt ekstra planlegging å komme frem til et behandlingsopplegg som sikrer at diabetesen holdes under kontroll når du trener.

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Forstå hvilken rolle trening spiller i diabetesbehandlingen.
 • Les om pumpebrukeren Lydia.
 • Finn ut hvordan insulinpumper kan bidra til å kontrollere diabetesen.

Lydia

Diagnosen type 1-diabetes hjalp meg til å innse at jeg må jobbe hardt for å oppnå ting. Jeg fortsatte med idrett og er fremdeles på det nederlandske kvinnelandslaget i karate. Etter mye om og men fant jeg en balanse mellom diabetes og resten av livet mitt (idrett, arbeid osv.).

- LYDIA

HOLDE BLODSUKKERNIVÅET UNDER KONTROLL

Ved behandling av diabetes er det viktig å ta hensyn til mange faktorer, inkludert måling av blodsukkeret, karbohydratinntak, fysisk aktivitet og insulinbehov, for å sikre god blodsukkerkontroll og redusere risikoen for komplikasjoner.

Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Ved å forstå kroppens behov, blant annet virkningen av trening, og lære hvordan blodsukkernivået kan holdes innenfor det anbefalte området, er det imidlertid mulig å behandle diabetesen effektivt.

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2 til 3 siste månedene.

Det er mange faktorer som kan påvirke blodsukkernivået under trening, for eksempel intensitet, insulin i kroppen, karbohydratinntak og fysisk form. Det er viktig at du diskuterer dette med diabetesteamet for å forstå hvordan du eventuelt må endre diabetesbehandlingen.

Hvordan kan jeg, som har diabetes, holde blodsukkeret under kontroll når jeg trener?

Diabetes, trening og insulinpumper

For å takle utfordringene med å holde blodsukkernivået under kontroll, spesielt i forbindelse med trening, setter mange mennesker med type 1-diabetes sin lit til insulinpumper.

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som du enkelt kan bære med deg på et belte, i en lomme eller til og med feste til en bh.

En insulinpumpe kan hjelpe deg og diabetesteamet med å bedre etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet. Den kan gjøre det lettere å justere insulindosen etter behov, først og fremst etter måltider, under trening og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

I stedet for hyppige injeksjoner krever pumpebehandling kun at du bytter slangesett med noen dagers mellomrom. Kliniske studier* bekrefter at mange pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen.

Insulinpumpen har gjort det mulig for meg å leve det livet jeg ønsker. Hver kveld går jeg gjennom mine vanlige treningsrutiner og stiller inn min insulinpumpe i henhold til det. På denne måten kan jeg regulere mitt blodsukker mye bedre før og etter trening.

- LYDIA

 

Insulinpumpe på en voksen

 

HVORDAN BIDRAR MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN TIL Å FÅ KONTROLL OVER BLODSUKKERNIVÅET?

MiniMed® 640G-insulinpumpen bidrar til bedre blodsukkerkontroll på grunn av muligheten for å justere insulintilførselen, noe som reduserer risikoen for hyperglykemi og hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gir brukeren følgende fordeler:

 • Enklere dosering
  Det kan være vanskelig å beregne insulinbehovet, fordi det er så mange aspekter det må tas hensyn til. MiniMed 640G-insulinpumpen har en innebygd Bolus Wizard® -funksjon som hjelper deg med å sikre mer nøyaktig dosering ved at det tas hensyn til det insulinet som allerede er i kroppen, nåværende blodsukkernivå, karbohydratinntak og personlige insulininnstillinger.
 • Færre injeksjoner
  Presise mengder ekstra hurtigvirkende insulin tilføres gjennom hele døgnet via slangesettet, som enkelt kan byttes ut annen- eller tredjehver dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan umiddelbart justeres i forhold til trening eller sykdom eller for å tilføre små bolusdoser for å dekke mellommåltider. Dette gjøres ganske enkelt med et tastetrykk, istedenfor å sette enda en injeksjon. Det er også mulighet for en midlertidig basaldose for å redusere basaldosen proporsjonalt. Dette er en funksjon som for eksempel kan brukes under trening.
 • Mer praktisk
  MiniMed 640G-insulinpumpen har også en praktisk trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne blodsukkermåleren sender blodsukkerverdiene til pumpen automatisk for å gi mer nøyaktige Bolus Wizard-beregninger. Informasjonen lagres også i en digital dagbok sammen med insulindosene.

ER INSULINPUMPE DET RIKTIGE FOR MEG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe, uten engang å vite om det. Hvis du opplever noe av følgende, vil du generelt sett kunne få bedre kontroll med insulinpumpe:

 • bekymringer for senkomplikasjoner
 • begynnende symptomer på senkomplikasjoner
 • nålefobi
 • problemer med å kontrollere høye og lave verdier
 • frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
 • HbA1c-nivå utenfor målområdet
 • hypoglykemisk unawareness
 • ønske om mer fleksibilitet i hverdagen

Den beste metoden for å holde blodsukkeret på et sunt nivå er å ta blodsukkermålinger minst fire ganger daglig og justere behandlingen etter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan gjøre disse beregningene og justeringene ved hjelp av Bolus Wizard og dermed bidra til bedre blodsukkerkontroll.

ANDRE FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink -programvaren for administrasjon av diabetesbehandling.

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard-funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi*. Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen, gjenopptas insulintilførselen automatisk. Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.

System for administrasjon av diabetesbehandling

REFERANSER

 • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.