Leve med en pumpe

Diabetes og mat

Å forstå diabetes og hvordan mat påvirker blodsukkernivået, er en viktig del av diabetesbehandlingen. Det finnes ikke noe bestemt kosthold som bør følges når man lever med diabetes, men ulike matvarer kan påvirke blodsukkernivået forskjellig. Både måltidsplanlegging, forståelse av karbohydratinntak og regelmessig kontroll av blodsukkernivået er viktig for å holde diabetesen under kontroll.

Å telle karbohydrater er én måte å planlegge måltidene på. Når du mestrer denne teknikken, blir det enklere å tilpasse insulintilførselen etter behov. Du får også større valgfrihet med hensyn til hva du kan spise.
 

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Forstå hvilken effekt karbohydrater har på diabeteskontrollen.
 • Les om pumpebrukeren Fabienne.
 • Finn ut hvordan insulinpumper kan bidra til å kontrollere diabetesen.

Fabienne, insulinpumpebruker

Da jeg ble diagnostisert, hadde jeg et HbA1c-nivå på 11 %. Jeg begynte med flere daglige injeksjoner, og jeg telte ikke karbohydrater, så jeg måtte spise den samme mengden karbohydrater og grønnsaker hver dag, noe som var veldig kjedelig. Da jeg begynte å telle karbohydrater, ble hverdagen enklere. Da jeg så gikk over til å bruke insulinpumpe, var det åpenbart at dette ga meg bedre kontroll enn jeg hadde hatt med flere daglige injeksjoner. Etter 3 måneder hadde HbA1c-nivået gått ned fra 8 % til 5,6 %! Nå spiser jeg vanlige måltider som alle andre, og når jeg spiser ute, bestiller jeg det jeg har lyst på. Når maten kommer, tilfører jeg bare den nødvendige bolusdosen uten å måtte sette en injeksjon. Pumpen gir meg uten tvil bedre kontroll over diabetesen!

- FABIENNE

All mat deles inn i tre næringsstoffkategorier: proteiner, fett og karbohydrater. Av disse tre er det karbohydrater som påvirker blodsukkernivået. Når karbohydrater fordøyes, omdannes de til glukose. Glukosen går over i blodet og fører til at blodsukkernivået stiger. Dette skjer vanligvis 15 minutter etter at du har spist, avhengig av mattypen. Deretter trenger kroppen insulin slik at sukker, i form av glukose, kan overføres fra blodet til cellene og tilføre cellene energi.

Hvis du vet hvordan du regner ut hvor mye karbohydrater de ulike matvarene inneholder, blir det enklere å vite hvor mye insulin du trenger. Det er dette som menes med å telle karbohydrater.

Hvilke matvarer inneholder karbohydrater?

 • Stivelsesholdige matvarer: rød, frokostblanding, kjeks, ris, pasta og gryn
 • Stivelsesholdige grønnsaker: poteter, erter, bønner og mais
 • Frukt og fruktjuice
 • Melk og yoghurt
 • Sukkerholdige matvarer: honning, bordsukker, sirup, gelé, søtsaker, sportsdrikker, småkaker, kaker, søtt bakverk, iskrem og desserter

To måter å telle karbohydrater på:

 • Karbohydratbytter
  Dette er et system basert på matporsjoner som inneholder 10 gram karbohydrater. Hver porsjon på 10 gram utgjør ett bytte eller karbohydratvalg eller én karbohydratporsjon.
 • Karbohydrater i gram
  Dette er et system basert på veiing og beregning av nøyaktig antall gram karbohydrater i hvert måltid. Vekter, matvareetiketter, matvarelister og bøker om måltidsplanlegging er nyttige verktøy når du skal telle karbohydrater i gram.

En brødskive er noe helt annet i Frankrike enn i USA eller i Nepal. Takket være pumpen kan jeg justere bolusdosen, slik at det blir enklere.

- DELPHINE

HOLDE BLODSUKKERNIVÅET UNDER KONTROLL

Ved behandling av diabetes er det viktig å ta hensyn til mange faktorer, inkludert måling av blodsukkeret, karbohydratinntak, fysisk aktivitet og insulinbehov, for å sikre god blodsukkerkontroll og redusere risikoen for komplikasjoner.

Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Ved å forstå kroppens behov, virkningen av mat og lære hvordan blodsukkernivået kan holdes innenfor det anbefalte området, er det imidlertid mulig å behandle diabetesen effektivt.

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de siste 2 til 3 månedene.

Hvordan kan jeg, som har diabetes, holde blodsukkeret under kontroll og ha valgfrihet når jeg spiser?

Diabetes, mat og insulinpumper

Mat spiller en viktig rolle i behandlingen av diabetes og når det gjelder å holde blodsukkernivået under kontroll. Med flere daglige injeksjoner kan det være vanskeligere å regulere insulinet i forhold til forsinkede måltider, utelatte måltider eller ulike dietter. En insulinpumpe kan gjøre spisingen enklere og måltidstypene og -tidene mer fleksible.

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som du enkelt kan bære med deg på et belte, i en lomme eller til og med feste til en bh.

En insulinpumpe kan hjelpe deg og diabetesteamet med å bedre etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet. Den kan gjøre det lettere å justere insulindosen etter behov, først og fremst etter måltider og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

Kliniske studier* bekrefter at mange pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen.

Da jeg startet med flere daglige injeksjoner, måtte jeg sette to injeksjoner med langtidsvirkende insulin til faste tider, så jeg måtte stå opp tidlig til og med i helgene. Siden jeg ikke telte karbohydrater, måtte jeg spise den samme mengden mat og grønnsaker til måltidene hver dag. Det var veldig kjedelig. Nå som jeg teller karbohydrater og bruker Bolus Wizard på pumpen, forstår jeg ærlig talt ikke hvordan jeg klarte det før!

- FABIENNE

 

Insulinpumpe på en voksen

 

HVORDAN BIDRAR MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN TIL Å FÅ KONTROLL OVER BLODSUKKERNIVÅET?

MiniMed® 640G-insulinpumpen bidrar til bedre blodsukkerkontroll på grunn av muligheten for å justere insulintilførselen, noe som reduserer risikoen for hyperglykemi og hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gir brukeren følgende fordeler:

 • Enklere dosering
  Det kan være vanskelig å beregne insulinbehovet, fordi det er så mange aspekter det må tas hensyn til. MiniMed 640G-insulinpumpen har en innebygd Bolus Wizard® -funksjon som hjelper deg med å sikre mer nøyaktig dosering ved at det tas hensyn til det insulinet som allerede er i kroppen, nåværende blodsukkernivå, karbohydratinntak og personlige insulininnstillinger.
 • Færre injeksjoner
  Presise mengder ekstra hurtigvirkende insulin tilføres gjennom hele døgnet via slangesettet, som enkelt kan byttes ut annen- eller tredjehver dag.
 • Større fleksibilitet
  MiniMed 640G-insulinpumpen kan umiddelbart justeres i forhold til trening eller sykdom eller for å tilføre små bolusdoser for å dekke mellommåltider. Dette gjøres ganske enkelt med et tastetrykk, istedenfor å sette enda en injeksjon. Det er også mulighet for en midlertidig basaldose for å redusere basaldosen proporsjonalt. Dette er en funksjon som for eksempel kan brukes under trening.
 • Mer praktisk
  MiniMed 640G-insulinpumpen har også en praktisk trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne blodsukkermåleren sender blodsukkerverdiene til pumpen automatisk for å gi mer nøyaktige Bolus Wizard-beregninger. Informasjonen lagres også i en digital dagbok sammen med insulindosene.

ER INSULINPUMPE DET RIKTIGE FOR MEG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe, uten engang å vite om det. Hvis du opplever noe av følgende, vil du generelt sett kunne oppnå bedre kontroll med insulinpumpe:

 • Bekymringer for senkomplikasjoner
 • Begynnende symptomer på senkomplikasjoner
 • Nålefobi
 • Problemer med å kontrollere høye og lave verdier
 • Frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
 • HbA1c-nivå utenfor målområdet
 • Hypoglykemisk unawareness
 • Ønske om mer fleksibilitet i hverdagen

Den beste metoden for å holde blodsukkeret på et sunt nivå er å ta blodsukkermålinger minst fire ganger daglig og justere behandlingen etter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan gjøre disse beregningene og justeringene ved hjelp av Bolus Wizard og dermed bidra til bedre blodsukkerkontroll.

ANDRE FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink -programvaren for administrasjon av diabetesbehandling.

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard-funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi* . Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen, gjenopptas insulintilførselen automatisk. Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.

System for administrasjon av diabetesbehandling

REFERANSER

 • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.