HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN

Hypoglykemi kan være en av de største bekymringene for mennesker med type 1-diabetes, spesielt om natten når det er vanskeligere å oppdage at blodsukkernivået er lavt. Alle med type 1-diabetes kan oppleve uventede episoder med lavt blodsukker. Ett av de viktigste målene med diabetesbehandling er å oppnå ønsket HbA1c-nivå på en forsvarlig måte, uten å øke risikoen for hypoglykemi. Les historiene til andre mennesker med type 1-diabetes, og se hvordan de har funnet sin vei til bedre kontroll og færre hypoglykemiepisoder.