Mange barn med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe, uten engang å vite om det. Hvis de eller foreldrene opplever noe av følgende, vil de generelt sett kunne få bedre kontroll med insulinpumpe:

  • Problemer med å kontrollere høye og lave verdier
  • Frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
  • Hypoglykemisk unawareness
  • HbA1c-nivå utenfor målområdet
  • Bekymringer for senkomplikasjoner
  • Ønske om mer fleksibilitet i hverdagen

Den beste metoden for å holde blodsukkeret innenfor målområdet er å ta blodsukkermålinger minst fire ganger daglig og justere behandlingen etter behov. MiniMed® 640G-insulinpumpen kan gjøre disse beregningene og justeringene for å bidra til bedre blodsukkerkontroll. Snakk med diabetesteamet om insulinpumpebehandling for å finne ut om det er det riktige for ditt barn.

 

Det som overrasket meg mest, var fleksibiliteten pumpen ga sønnen min og hele familien. Og sannheten er at pumpen også har forbedret natten for oss alle.

- ESTER, GUZMÁN’S MOR

 

 

ANDRE FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink -programvaren for administrasjon av diabetesbehandling.

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard-funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi*. Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen, gjenopptas insulintilførselen automatisk. Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.