Barn med diabetes

Mange foreldre som har barn med type 1-diabetes, spør seg: "Hvorfor skjer dette mitt barn?" "Hvordan kan de fortsette med å leve som før?" "Hvordan kan jeg hjelpe på best mulig måte?" Ofte virker det som om det er flere spørsmål enn svar i begynnelsen. Noe av det viktigste for foreldre er barnas helse og velvære. For barn med type 1-diabetes er målet med diabetesbehandlingen å redusere risikoen for å utvikle senkomplikasjoner som følge av høyt blodsukkernivå, unngå hypoglykemi og sikre normal vekst og utvikling, både fysisk og psykisk. Les historiene til andre foreldre som har barn med type 1-diabetes, og se hvordan de har funnet sin vei til bedre kontroll.