Resultater fra nylige studier* viser at insulinpumper kan være både trygge og effektive for små barn, under forutsetning av at foreldrene både har kunnskap om og er motivert for å bruke pumpen. En insulinpumpe kan gjøre det lettere å balansere insulin og blodsukkeret, og den kan også bidra til å redusere hypoglykemi.

Mange kliniske studier* bekrefter at pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen.

 

 

Da jeg lærte om insulinpumpen, innså jeg etter noen få timer at livet ville bli annerledes. Det var tydelig for meg at barnet mitt kunne få et bedre liv med en pumpe.

- MARTINA, ANNELI'S MOTHER

 

 

 

HVORDAN KAN MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN VÆRE EN HJELP I HVERDAGEN?

Mange kliniske studier* bekrefter at pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen. MiniMed 640G-insulinpumpen kan bidra til å opprettholde målnivået og redusere hypoglykemi*. Enkel håndtering av insulinbehovet kan gi en mer fleksibel livsstil.

Bolus Wizard® -funksjonen gjør det lettere å beregne den nødvendige mengden insulin, ettersom beregningene gjøres på grunnlag av: karbohydratinntaket, blodsukkernivået, insulin/karbohydrat-forholdet og mengden aktivt insulin i kroppen. Dette kan bidra til å sikre at du får nøyaktig den insulinmengden du trenger for å kontrollere blodsukkernivået.

Slangesett og graviditet

Minimed 640G-insulinpumpen har slangesett og automatiske appliseringsverktøy med unik teknologi tilpasset din kropp og livsstil.
Vellykket insulintilførsel avhenger av riktig bruk av slangesett. Hvis du bytter slangesettet annen- eller tredjehver dag, optimaliserer du effektiviteten av behandlingen.

Hvor kan barnet feste insulinpumpen?

Dette er ofte et av de første spørsmålene mange foreldre og barn stiller. Pumpen kan ganske enkelt festes til et belte eller legges i en lomme. Det finnes også ulike pumpeetuier tilgjengelig.

Insulinpumper og idrettsaktiviteter? Hvordan fungerer dette?

Det kommer ofte spørsmål om bruk av pumpen i forbindelse med idrettsaktiviteter, dans og fester. Vanligvis kan pumpen være festet på samme sted uten at den forstyrrer disse aktivitetene. Pumpen kan kobles fra (i opptil 60 minutter) i forbindelse med dusjing, svømming eller intens aktivitet. Den må kobles til igjen etterpå, og hvis pumpen har vært frakoblet i mer enn én time, kan det være nødvendig med dosejusteringer. Foreldrene må diskutere dette med legen for å fastsette de riktige justeringene for barnet.

Vil barnet fremdeles kunne ha et normalt sosialt liv?

Lek og moro med vennene er en av de beste måtene et barn kan holde seg frisk og glad på. Med MiniMed 640G-insulinpumpen kan barnets sosiale liv være like fleksibelt som det timeplanen tilsier.

MiniMed 640G-insulinpumpen har slangesett og automatiske appliseringsverktøy tilpasset alle aldersgrupper (inkludert spedbarn), for å bidra til effektiv insulintilførsel og gi barn muligheten til å fortsette med livet sitt.