• Tradisjonell behandling
    2 til 3 injeksjoner per dag med en kombinasjon av langtidsvirkende og hurtigvirkende insulin.
  • Flere daglige injeksjoner
    3 eller flere injeksjoner per dag med ekstra hurtigvirkende insulin, og 1 eller 2 injeksjoner per dag med langtidsvirkende insulin.
  • Insulinpumpe (kontinuerlig subkutan insulininfusjon)
    Kontinuerlig tilførsel av ekstra hurtigvirkende insulin 24 timer i døgnet i stedet for hyppige injeksjoner. En programmert insulindose etterligner bukspyttkjertelens produksjon av basalinsulin og kan lettere justeres i forhold til kroppens behov. Ekstra hurtigvirkende insulin virker svært raskt og bidrar til at svingningene i blodsukkernivået blir minst mulig ved inntak av karbohydrater, eller til å senke høye blodsukkernivå om nødvendig.

 

LAVERE HbA1c, FÆRRE KOMPLIKASJONER

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2 til 3 siste månedene.

Studien Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) bekreftet at man ved å senke HbA1c-nivået med bare 1 % kan redusere risikoen for å utvikle mikrovaskulære komplikasjoner med opptil 40 %*. HbA1c-nivået bør måles hver 3. måned med målsetning om å holde det under 7 % , eller ved målnivået som legen har fastsatt*.

Normal glucose values vary between 4.0 and 7.8 mmol/L, and you may want to consider trying to achieve these targets in daily life with self-monitoring of blood glucose (SMBG) levels using a personal glucose meter*.

Normale blodsukkerverdier varierer mellom 4,0 og 7,8 mmol/l, og det kan være lurt å prøve å oppnå disse målene i hverdagen ved å kontrollere blodsukkeret med en blodsukkermåler*.

Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gjør det mulig å justere insulintilførselen i henhold til kroppens behov fra time til time.

 

Så hvordan kan du, som nylig har blitt diagnostisert med type 1-diabetes, holde blodsukkernivået under kontroll og samtidig opprettholde livsstilen din?