For å takle utfordringene med å holde blodsukkernivået under kontroll setter mange kvinner med type 1-diabetes sin lit til insulinpumpen.

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som du enkelt kan bære med deg på et belte, i en lomme eller til og med feste til en bh.

Insulinpumpen kan hjelpe deg og diabetesteamet med å bedre etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet.

Dette kan gjøre det lettere å justere insulindosen etter behov, først og fremst etter måltider og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

I stedet for hyppige injeksjoner krever pumpebehandling kun at du bytter slangesett annen- eller tredjehver dag.

Jeg drev med mange ulike idrettsaktiviteter og ønsket alltid å yte mitt beste, men jeg syntes det var vanskelig å oppnå god kontroll med insulinpenn.

- SIMON

 

 

MiniMed® 640G-insulinpumpen bidrar til bedre blodsukkerkontroll på grunn av muligheten for å justere insulintilførselen, noe som reduserer risikoen for hyperglykemi og hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gir brukeren følgende fordeler:

Enklere dosering

Det kan være vanskelig å beregne insulinbehovet, fordi det er så mange aspekter det må tas hensyn til. MiniMed 640G-insulinpumpen har en innebygd Bolus Wizard® -funksjon som hjelper deg med å sikre mer nøyaktig dosering ved at det tas hensyn til det insulinet som allerede er i kroppen, nåværende blodsukkernivå, karbohydratinntak og personlige insulininnstillinger.

Færre injeksjoner

Presise mengder ekstra hurtigvirkende insulin tilføres gjennom hele døgnet via slangesettet, som enkelt kan byttes ut annen- eller tredjehver dag.

Større fleksibilitet

MiniMed 640G-insulinpumpen kan umiddelbart justeres i forhold til trening eller sykdom eller for å tilføre små bolusdoser for å dekke mellommåltider. Dette gjøres ganske enkelt med et tastetrykk, istedenfor å sette enda en injeksjon. Det er også mulighet for en midlertidig basaldose for å redusere basaldosen proporsjonalt. Dette er en funksjon som for eksempel kan brukes under trening.

Mer praktisk

MiniMed 640G-insulinpumpen har også en praktisk trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne blodsukkermåleren sender blodsukkerverdiene til pumpen automatisk for å gi mer nøyaktige Bolus Wizard-beregninger. Informasjonen lagres også i en digital dagbok sammen med insulindosene.

HVORDAN KAN MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN VÆRE EN HJELP I HVERDAGEN?

Mange kliniske studier*bekrefter at pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen. MiniMed® 640G-insulinpumpen kan bidra til å opprettholde målnivået og redusere hypoglykemi*. Enkel håndtering av insulinbehovet kan gi en mer fleksibel livsstil.

MiniMed® 640G-insulinpumpen og mat

Mat spiller en sentral rolle når det gjelder å kontrollere diabetesen. Hvis du bruker flere daglige injeksjoner, kan det være vanskeligere å regulere insulinet i forhold til forsinkede måltider, utelatte måltider eller ulike dietter. Med MiniMed 640G-insulinpumpen kan du lettere regulere insulinet rundt måltider. De ulike bolusalternativene kan for eksempel brukes til å tilpasse doseringen til ulike situasjoner og måltidstypen.

Bolus Wizard-funksjonen gjør det lettere å beregne den nødvendige mengden insulin, ettersom beregningene gjøres på grunnlag av: karbohydratinntaket, blodsukkernivået, insulin/karbohydrat-forholdet og mengden aktivt insulin i kroppen. Dette bidrar til å sikre at du får nøyaktig den insulinmengden du trenger for å kontrollere blodsukkernivået.

MiniMed®640G-insulinpumpen og trening

Regelmessig trening er viktig for kropp og sjel og anbefales av de fleste leger. Trening kan også senke blodsukkernivået. MiniMed® 640G-insulinpumpen gjør det mulig å justere basaldosenetter behov i henhold til aktiviteten, enten det dreier seg om konkurranseidrett eller en vanlig fjelltur, og bidrar til å redusere risikoen for hypoglykemi etter trening. Mange idrettsutøvere med type 1-diabetes bruker insulinpumpe for å få bedre blodsukkerkontroll.

MiniMed® 640G-insulinpumpen og nattlig hypoglykemi

Behovet for basalinsulin kan svinge i løpet av 24 timer. Ved bruk av flere daglige injeksjoner er insulindosene vanligvis tilpasset det gjennomsnittlige behovet, og de dekker ikke disse svingningene. Med MiniMed 640G kan det stilles inn ulike basaldoser tilpasset ditt individuelle insulinbehov fra time til time, noe som bidrar til å redusere hypoglykemi, spesielt om natten mens du sover.