Før befruktning og første trimester

Ved å opprettholde best mulig blodsukkerkontroll før og i tidlige stadier av graviditeten kan risikoen for komplikasjoner for barnet reduseres. I dette tidsrommet er det imidlertid også økt risiko for hypoglykemi for moren, så insulindosene kan reduseres senere i første trimester.

Andre trimester

På dette stadiet er morkaken fullt utviklet og hormonnivået begynner å stige gradvis, noe som fører til at insulinbehovet også øker. Spesielt kan det hende at bolusdosene før måltider må økes for å ha god blodsukkerkontroll etter måltider.

Tredje trimester

Ettersom insulinet absorberes langsommere og kan redusere blodsukkernivået mindre effektivt sent i graviditeten, kan det være nødvendig med større doser, og det kan være nødvendig å gi dosene tidligere, opptil 30 til 40 minutter før måltidet. Dette kan gi vedvarende god blodsukkerkontroll.

Fødselen

Under fødselen kontrolleres blodsukkernivået nøye for å sikre at det holder seg innenfor målområdet. Det kan være nødvendig med små bolusdoser med insulin, og mange kvinner velger å fortsette insulinpumpebehandlingen under fødselen. Umiddelbart etter fødselen og i opptil 24 timer etterpå kan insulinbehovet være betydelig redusert, og det kan være målnivået for blodsukkeret bør endres.

Hjemme igjen

Livet med et nyfødt barn innebærer ofte ustabile søvn- og spiserutiner, og dette kan være en utfordring når det også skal tas hensyn til diabetesen. Hos ammende kvinner kan blodsukkernivået falle raskt under og etter amming, og det er derfor viktig å sjekke blodsukkernivået regelmessig og redusere insulindosene etter behov.

Etter en måned med pumpebehandling hadde HbA1c-nivået mitt falt fra 8,3 % til 6,2 %. I tillegg oppdaget jeg at jeg var gravid! Ved å bytte fra behandling med flere daglige injeksjoner til pumpebehandling fikk jeg bedre glykemisk kontroll og en helt annen frihet enn jeg noen gang hadde trodd jeg kunne få.

- MARIA

LAVERE HbA1c KAN BIDRA TIL Å REDUSERE KOMPLIKASJONER

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen kan behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2 til 3 siste månedene

Vedvarende god blodsukkerkontroll er ett av målene for alle kvinner med type 1-diabetes under graviditet. HbA1c-nivået bør måles hver 3. måned med målsetning om å holde det under 7 %, eller ved målnivået som legen har fastsatt.*


Av denne grunn må kvinner ofte intensivere behandlingen for å oppnå de glykemiske målene uten hypoglykemi. Dette kan omfatte:

  • Små korreksjonsboluser gjennom dagen når verdiene er utenfor området, noe som betyr flere injeksjoner
  • Mer nøyaktige insulindoser før måltider for å bidra til å opprettholde riktig blodsukkernivå etter måltider og unngå ytterligere korreksjoner
  • Hyppig kontroll av blodsukkernivået for å finne ut om det er nødvendig med behandlingsjusteringer

Så hvordan kan du, som har type 1-diabetes og ønsker å bli gravid eller allerede er gravid, bedre klare å holde blodsukkernivået under god kontroll når kroppens hormoner svinger konstant?