Mange mennesker med type 1-diabetes lurer på hvordan sykdommen kommer til å påvirke livet, både nå og i fremtiden.

De potensielle senkomplikasjonene kan oppstå etter at man har hatt diabetes en stund, spesielt når blodsukkernivået konstant har vært for høyt (hyperglykemi). Dette kan påvirke for eksempel øynene, hjertet, leveren, nyrene, nervene og bena.

Hyperglykemi kan blant annet skyldes følgende faktorer:

  • Tilfører for lite insulin i forhold til matinntaket
  • Forsøker å unngå hypoglykemi ved å holde blodsukkernivået høyt med hensikt
  • Unøyaktig beregning av insulindoser
  • Glemmer å ta injeksjoner eller bolusdoser
  • Tar ikke nok blodsukkermålinger
     

For å redusere risikoen for komplikasjoner forårsaket av hyperglykemi er det viktig å holde seg innenfor målområdet i størst mulig grad.

 

HVA ER DE VANLIGSTE KOMPLIKASJONENE VED DIABETES?

De kroniske komplikasjonene ved diabetes er generelt relatert til sirkulasjonssystemet. Både små blodkar (mikrovaskulære komplikasjoner) og store blodkar (makrovaskulære komplikasjoner) kan bli påvirket av lange perioder med høyt blodsukker.

Mikrovaskulære komplikasjoner
For mye glukose i de små blodkarene over tid skader blodkarene og fører til svekket syn, nyresykdom, nerveskade eller sirkulasjonsproblemer.

Makrovaskulære komplikasjoner
For mye glukose i de store blodkarene over tid kan føre til koronar arteriesykdom (hjerteinfarkt), perifer vaskulær sykdom eller slag.

 

 

VELG EMNET DITT

Oppdag hvordan en pumpe har vært til hjelp for andre med type 1 diabetes og hvordan de har funnet veien til bedre kontroll