Mange mennesker med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe, uten engang å vite om det. Disse kan som regel oppnå bedre kontroll med en insulinpumpe som MiniMed® 640G hvis de opplever følgende:

  • Nålefobi
  • Problemer med å kontrollere høye og lave verdier
  • Frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
  • HbA1c-nivå utenfor målområdet
  • Hypoglykemisk unawareness
  • Bekymringer for senkomplikasjoner
  • Ønske om mer fleksibilitet i hverdagen
     

Den beste måten å holde blodsukkeret på et sunt nivå på er å kontrollere blodsukkeret minst fire ganger daglig og justere behandlingen etter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan gjøre disse beregningene og justeringene ved hjelp av Bolus Wizard® og dermed bidra til bedre blodsukkerkontroll. Snakk med diabetesteamet om insulinpumpebehandling for å finne ut om det er det riktige for deg.

ANDRE FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink -programvaren for administrasjon av diabetesbehandling.

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard-funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi*. Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen, gjenopptas insulintilførselen automatisk. Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.