HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2–3 siste månedene. Studien Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) bekreftet at man ved å senke HbA1c-nivået med bare 1 % kan redusere risikoen for å utvikle mikrovaskulære komplikasjoner med opptil 40 %.*HbA1c-nivået bør måles hver 3. måned med målsetning om å holde det under 7 %, eller ved målnivået som legen har fastsatt.*

Information IconNormale blodsukkerverdier varierer mellom 4,0 og 7,8 mmol/l, og det kan være lurt å prøve å oppnå disse målene i hverdagen ved å kontrollere blodsukkeret med en blodsukkermåler.*

 

Hypoglykemi

(“hypos”) vil si at blodsukkeret faller til et nivå under 3,5 mmol/l, men den eksakte verdien kan variere fra person til person. Ved mild hypoglykemi merker personen symptomene og kan spise eller drikke noe med karbohydrater for å unngå at det blir verre. Ved alvorlig hypoglykemi må personen få hjelp av andre, og det kan være nødvendig med behandling på sykehus.

Hyperglykemi

(“hypers”) vil si at blodsukkernivået er over 11.1 mmol/l, men dette kan variere fra person til person. Ved et blodsukkernivå på over 15 mmol/l kreves rask behandling for å unngå akutte komplikasjoner.

Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gjør det mulig å justere insulintilførselen i henhold til kroppens behov fra time til time.

Nøye kontroll med blodsukkernivået kan redusere risikoen for å utvikle komplikasjoner betydelig. En reduksjon i HbA1c-nivået på 1 % kan gi en risikoreduksjon på:*

  • 38 % når det gjelder retinopati (øyeskade)
  • 28 % når det gjelder nefropati (nyreskade)
  • 28 % når det gjelder nevropati (nerveskade)
  • 57 % når det gjelder kardiovaskulære hendelser (hjerteinfarkt eller slag)

question markSå hva kan personer som har type 1-diabetes og er redde for komplikasjoner, gjøre nå for å bidra til å redusere risikoen?