Mange mennesker med diabetes lar seg ikke hindre i å ha en sunn og aktiv livsstil. Enten det er snakk om å gå ut med venner, ta en matbit eller nyte alkohol en gang iblant, er det viktig å være forberedt og føre var i behandlingen av diabetes.

Når det gjelder alkohol, er det viktig å forstå hvilken effekt alkohol kan ha på blodsukkernivået. Dermed blir det enklere å forstå kroppens behov for insulin og karbohydrater mens du drikker.

Noen alkoholholdige drikkevarer inneholder ganske mye sukker og gjør det vanskelig å holde blodsukkernivået under kontroll. Da jeg behandlet sykdommen med flere daglige injeksjoner, måtte jeg sette en ekstra injeksjon eller velge å ikke drikke med vennene mine. Bivirkningene av alkohol kan også skjule symptomer på hypoglykemi. Ved hjelp av insulinpumpen kan jeg nå ta noen drinker med vennene mine uten å miste kontrollen over sykdommen. - AUDE

Holde blodsukkernivået under kontroll

Etter at du har spist, brytes maten ned til glukose, som er nødvendig for å tilføre kroppen energi til alle daglige aktiviteter. Kroppen trenger også insulin, som normalt produseres av bukspyttkjertelen, for å kunne overføre glukose fra blodet til cellene.

Når bukspyttkjertelen ikke produserer insulin, blir glukosen værende i blodet (blodsukker), og cellene får ikke tilført energi. Det er det høye glukosenivået i blodet (blodsukkernivået) som gir de mer akutte kliniske tegnene og symptomene på diabetes. Ved behandling av diabetes er det viktig å ta hensyn til mange faktorer, for eksempel måling av blodsukker, inntak av karbohydrater, fysisk aktivitet og insulinbehov, for å sørge for god blodsukkerkontroll og redusere risikoen for komplikasjoner.

Alkohol kan endre blodsukkernivået, og kan gi økt risiko for hypoglykemi. Det er viktig å forstå hvor mye karbohydrater hver drink inneholder, fordi dette kan variere avhengig av alkoholtype og sammensetning. Det er viktig at du måler blodsukkeret før og mens du drikker alkohol, og etter at du har drukket alkohol.

Hypoglykemi vil si at blodsukkeret faller til et nivå under 3,5 mmol/l, men den eksakte verdien kan variere fra person til person. Ved mild hypoglykemi merker personen symptomene og kan spise eller drikke noe med karbohydrater for å unngå at det blir verre. Ved alvorlig hypoglykemi må personen få hjelp av andre, og det kan være nødvendig med behandling på sykehus.

Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Ved å forstå kroppens behov og lære hvordan blodsukkeret kan holdes innenfor det anbefalte området, er det imidlertid mulig å behandle diabetesen effektivt.

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de siste 2 til 3 månedene.

 

Hvordan kan jeg, som har type 1-diabetes,
holde blodsukkeret under kontroll mens jeg drikker alkohol?

Diabetes, alkohol og insulinpumper

For å takle utfordringene med å holde blodsukkernivået under kontroll setter mange mennesker med type 1-diabetes sin lit til insulinpumpen.

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som du enkelt kan bære med deg på et belte, i en lomme eller til og med feste til en bh.

En insulinpumpe kan hjelpe deg og diabetesteamet med å bedre etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet. Den kan gjøre det lettere å justere insulindosen etter behov, først og fremst etter måltider og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

I stedet for hyppige injeksjoner krever pumpebehandling kun at du bytter slangesett med noen dagers mellomrom. Kliniske studier* bekrefter at mange pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen.

Uten pumpen hadde jeg heller latt være med å drikke enn å sette en ekstra injeksjon om kvelden. Nå som jeg bruker pumpen, er det egentlig ingenting jeg må holde meg borte fra. - AUDE

 

MiniMed® 640G-insulinpumpen bidrar til bedre blodsukkerkontroll på grunn av muligheten for å justere insulintilførselen, noe som reduserer risikoen for hyperglykemi og hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gir brukeren følgende fordeler:

Enklere dosering

Det kan være vanskelig å beregne insulinbehovet, fordi det er så mange aspekter det må tas hensyn til. MiniMed 640G-insulinpumpen har en innebygd Bolus Wizard® -funksjon som hjelper deg med å sikre mer nøyaktig dosering ved at det tas hensyn til det insulinet som allerede er i kroppen, nåværende blodsukkernivå, karbohydratinntak og personlige insulininnstillinger.

Færre injeksjoner

Presise mengder ekstra hurtigvirkende insulin tilføres gjennom hele døgnet via slangesettet, som enkelt kan byttes ut annen- eller tredjehver dag.

Større fleksibilitet

MiniMed 640G-insulinpumpen kan umiddelbart justeres i forhold til trening eller sykdom eller for å tilføre små bolusdoser for å dekke mellommåltider. Dette gjøres ganske enkelt med et tastetrykk, istedenfor å sette enda en injeksjon. Det er også mulighet for en midlertidig basaldose for å redusere basaldosen proporsjonalt. Dette er en funksjon som for eksempel kan brukes under trening.

Mer praktisk

MiniMed 640G-insulinpumpen har også en praktisk trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne blodsukkermåleren sender blodsukkerverdiene til pumpen automatisk for å gi mer nøyaktige Bolus Wizard-beregninger. Informasjonen lagres også i en digital dagbok sammen med insulindosene.

ER INSULINPUMPE DET RIKTIGE FOR MEG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe, uten engang å vite om det. Hvis du opplever noe av følgende, vil du generelt sett kunne få bedre kontroll med insulinpumpe:

  • bekymringer for senkomplikasjoner
  • begynnende symptomer på senkomplikasjoner
  • nålefobi
  • problemer med å kontrollere høye og lave verdier
  • frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
  • HbA1c-nivå utenfor målområdet
  • hypoglykemisk unawareness
  • ønske om mer fleksibilitet i hverdagen

 

Den beste metoden for å holde blodsukkeret på et sunt nivå er å ta blodsukkermålinger minst fire ganger daglig og justere behandlingen etter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan gjøre disse beregningene og justeringene ved hjelp av Bolus Wizard og dermed bidra til bedre blodsukkerkontroll.

ANDRE FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink -programvaren for administrasjon av diabetesbehandling.

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard-funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi*. Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen, gjenopptas insulintilførselen automatisk. Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.