For mange er det å reise i forbindelse med jobb eller fritid en del av livet. Det kan være snakk om både pendling med bil og flyreiser. Når man er ute og reiser, kan det være vanskelig å følge de vanlige daglige rutinene (måltider og søvn), og med type 1-diabetes kan dette bli en enda større utfordring.

Så lenge du har en god forståelse av hva du må ha med deg og forbereder deg godt, bør ikke type 1-diabetes hindre eller avskrekke noen fra å reise.

Jeg var 16 år da jeg fant ut at jeg har diabetes, og jeg brukte flere daglige injeksjoner i 13 år. Men så gikk jeg med på å prøve en insulinpumpe i forbindelse med en løpekonkurranse jeg skulle være med i, og innså at det var mye enklere å kontrollere diabetesen med en insulinpumpe. Pumpen er en stor fordel når jeg reiser med fly. Med insulinpumpen kan jeg enkelt justere basaldosen slik at den dekker eventuelle tidsforskjeller, og når måltidene serveres, tilfører jeg en bolus. Pumpen gjør at jeg trives med å reise istedenfor å bekymre meg for diabetesen og hvordan jeg skal håndtere den… og for meg er det fantastisk. 
- DELPHINE

Ved behandling av diabetes er det viktig å ta hensyn til mange faktorer, inkludert måling av blodsukkeret, karbohydratinntak, fysisk aktivitet og insulinbehov, for å sikre god blodsukkerkontroll og redusere risikoen for komplikasjoner.

Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Ved å forstå kroppens behov og lære hvordan blodsukkeret kan holdes innenfor det anbefalte området, er det imidlertid mulig å behandle diabetesen effektivt.

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen kan behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra gjennomsnittlig blodsukkernivå i løpet av de 2 til 3 siste månedene.

En insulinpumpe kan gjøre det enklere å tilpasse seg endringer i vanlige rutiner (f.eks. måltider og søvn) på reiser. Når man er ute og reiser, kan det være vanskelig å forholde seg til forsinkede måltider, uteblitte måltider eller annerledes mat. Hvis du bruker insulinpumpe, kan du regulere matinntaket og blodsukkeret på en enklere og mer fleksibel måte. Med en insulinpumpe kan du tilføre en bolus når du spiser til uvanlige tider, tilføre mange små boluser i forbindelse med mellommåltider eller tilføre korreksjonsboluser hvis du er usikker på karbohydratinnholdet i nye matvarer. Det finnes ingen restriksjoner for bruk av insulinpumpe på kommersielt tilgjengelige transportmidler, og derfor er det ingen begrensninger for hvor og hvordan du kan reise.

Planlegg reisen godt. Du finner internasjonale Medtronic-kontorer på nettstedet vårt: www.medtronicdiabetes.com/­­contact/­international-locations

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som du enkelt kan bære med deg på et belte, i en lomme eller til og med feste til en bh.

Insulinpumpen kan hjelpe deg og diabetesteamet med å bedre etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet. Den kan gjøre det lettere å justere insulindosen etter behov, først og fremst etter måltider og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

Kliniske studier* bekrefter at pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen.

Jeg synes pumpen er et eksepsjonelt utstyr. Nå har jeg fått tilbake selvtilliten og er trygg på pumpen min. Jeg kan nå kjøre bil med ro i sinnet. - FRANCESCO

 

 

MiniMed® 640G-insulinpumpen bidrar til bedre blodsukkerkontroll på grunn av muligheten for å justere insulintilførselen, noe som reduserer risikoen for hyperglykemi og hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gir brukeren følgende fordeler:

Enklere dosering

Enklere dosering: Det kan være vanskelig å beregne insulinbehovet, fordi det er så mange aspekter det må tas hensyn til. MiniMed 640G-insulinpumpen har en innebygd Bolus Wizard® -funksjon som hjelper deg med å sikre mer nøyaktig dosering ved at det tas hensyn til det insulinet som allerede er i kroppen, nåværende blodsukkernivå, karbohydratinntak og personlige insulininnstillinger.

Færre injeksjoner

Det tilføres nøyaktige mengder ekstra hurtigvirkende insulin hele døgnet via et slangesett, som enkelt kan byttes ut annen- eller tredjehver dag.

Større fleksibilitet

MiniMed 640G-insulinpumpen kan umiddelbart justeres i forhold til trening eller sykdom eller for å tilføre små bolusdoser for å dekke mellommåltider. Dette gjøres ganske enkelt med et tastetrykk, istedenfor å sette enda en injeksjon.

Mer praktisk

MiniMed 640G-insulinpumpen har også en praktisk trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne blodsukkermåleren sender blodsukkerverdiene til pumpen automatisk for å gi mer nøyaktige Bolus Wizard-beregninger. Informasjonen lagres også i en digital dagbok sammen med insulindosene.

ER INSULINPUMPE DET RIKTIGE FOR MEG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe. MiniMed 640G, uten engang å vite om det. Hvis du opplever noe av følgende, vil du generelt sett kunne oppnå bedre kontroll med insulinpumpe:

  • savner mer fleksibilitet på reiser
  • nålefobi
  • problemer med å kontrollere høye og lave verdier
  • HbA1c-nivå utenfor målområdet
  • hypoglykemisk unawareness
  • frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
  • bekymringer for senkomplikasjoner

ANDRE FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink -programvaren for administrasjon av diabetesbehandling.

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard-funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi*. Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen, gjenopptas insulintilførselen automatisk. Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.