For mange mennesker er trening og idrett en viktig del av livet. Diabetes trenger ikke å forandre på dette. Trening kan faktisk også spille en viktig rolle i diabetesbehandlingen ved at det gir bedre sirkulasjon, reduserer risikoen for hjertesykdom og gjør det enklere å kontrollere vekten.

Det krever litt ekstra planlegging å komme frem til et behandlingsopplegg som sikrer at diabetesen holdes under kontroll når du trener.

HOLDE BLODSUKKERNIVÅET UNDER KONTROLL

Ved behandling av diabetes er det viktig å ta hensyn til mange faktorer, inkludert måling av blodsukkeret, karbohydratinntak, fysisk aktivitet og insulinbehov, for å sikre god blodsukkerkontroll og redusere risikoen for komplikasjoner.

Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Ved å forstå kroppens behov, blant annet virkningen av trening, og lære hvordan blodsukkernivået kan holdes innenfor det anbefalte området, er det imidlertid mulig å behandle diabetesen effektivt.

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2 til 3 siste månedene.

Det er mange faktorer som kan påvirke blodsukkernivået under trening, for eksempel intensitet, insulin i kroppen, karbohydratinntak og fysisk form. Det er viktig at du diskuterer dette med diabetesteamet for å forstå hvordan du eventuelt må endre diabetesbehandlingen.

Diabetes, trening og insulinpumper

For å takle utfordringene med å holde blodsukkernivået under kontroll, spesielt i forbindelse med trening, setter mange mennesker med type 1-diabetes sin lit til insulinpumper.

En insulinpumpe er et lite apparat, omtrent på størrelse med en mobiltelefon, som du enkelt kan bære med deg på et belte, i en lomme eller til og med feste til en bh.

En insulinpumpe kan hjelpe deg og diabetesteamet med å bedre etterligne måten en frisk bukspyttkjertel tilfører basalinsulin til kroppen på, ved å tilføre små mengder ekstra hurtigvirkende insulin gjennom hele døgnet. Den kan gjøre det lettere å justere insulindosen etter behov, først og fremst etter måltider, under trening og om natten, og kan dermed bidra til å oppnå bedre blodsukkerkontroll.

I stedet for hyppige injeksjoner krever pumpebehandling kun at du bytter slangesett med noen dagers mellomrom. Kliniske studier* bekrefter at mange pasienter i alle aldre med type 1-diabetes som bytter fra flere daglige injeksjoner til insulinpumpebehandling, rapporterer om forbedret livskvalitet og økt tilfredshet med behandlingen.

Insulinpumpen har gjort det mulig for meg å leve det livet jeg ønsker. Hver kveld går jeg gjennom mine vanlige treningsrutiner og stiller inn min insulinpumpe i henhold til det. På denne måten kan jeg regulere mitt blodsukker mye bedre før og etter trening. - LYDIA

 

MiniMed® 640G-insulinpumpen bidrar til bedre blodsukkerkontroll på grunn av muligheten for å justere insulintilførselen, noe som reduserer risikoen for hyperglykemi og hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gir brukeren følgende fordeler:

Enklere dosering

Det kan være vanskelig å beregne insulinbehovet, fordi det er så mange aspekter det må tas hensyn til. MiniMed 640G-insulinpumpen har en innebygd Bolus Wizard® -funksjon som hjelper deg med å sikre mer nøyaktig dosering ved at det tas hensyn til det insulinet som allerede er i kroppen, nåværende blodsukkernivå, karbohydratinntak og personlige insulininnstillinger.

Færre injeksjoner

Presise mengder ekstra hurtigvirkende insulin tilføres gjennom hele døgnet via slangesettet, som enkelt kan byttes ut annen- eller tredjehver dag.

Større fleksibilitet

MiniMed 640G-insulinpumpen kan umiddelbart justeres i forhold til trening eller sykdom eller for å tilføre små bolusdoser for å dekke mellommåltider. Dette gjøres ganske enkelt med et tastetrykk, istedenfor å sette enda en injeksjon. Det er også mulighet for en midlertidig basaldose for å redusere basaldosen proporsjonalt. Dette er en funksjon som for eksempel kan brukes under trening.

Mer praktisk

MiniMed 640G-insulinpumpen har også en praktisk trådløst tilkoblet blodsukkermåler. Denne blodsukkermåleren sender blodsukkerverdiene til pumpen automatisk for å gi mer nøyaktige Bolus Wizard-beregninger. Informasjonen lagres også i en digital dagbok sammen med insulindosene.

ER INSULINPUMPE DET RIKTIGE FOR MEG?

Mange mennesker med type 1-diabetes kan ha fordeler av å bruke insulinpumpe, uten engang å vite om det. Hvis du opplever noe av følgende, vil du generelt sett kunne få bedre kontroll med insulinpumpe:

  • bekymringer for senkomplikasjoner
  • begynnende symptomer på senkomplikasjoner
  • nålefobi
  • problemer med å kontrollere høye og lave verdier
  • frykt for hypoglykemi, spesielt om natten
  • HbA1c-nivå utenfor målområdet
  • hypoglykemisk unawareness
  • ønske om mer fleksibilitet i hverdagen

 

Den beste metoden for å holde blodsukkeret på et sunt nivå er å ta blodsukkermålinger minst fire ganger daglig og justere behandlingen etter behov. MiniMed 640G-insulinpumpen kan gjøre disse beregningene og justeringene ved hjelp av Bolus Wizard og dermed bidra til bedre blodsukkerkontroll.

ANDRE FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE MED MINIMED® 640G-INSULINPUMPEN

MiniMed 640G-insulinpumpen er også tilgjengelig med følgende integrerte funksjoner: kontinuerlig glukosemåling (CGM) og CareLink -programvaren for administrasjon av diabetesbehandling.

Med kontinuerlig glukosemåling er MiniMed 640G-insulinpumpen for øyeblikket den eneste insulinpumpen med SmartGuard-funksjonen som kan bidra til å redusere omfanget av hypoglykemi*. Hvis glukosenivået blir farlig lavt, kan SmartGuard beregne 30 minutter på forhånd at nivået kommer til å bli for lavt, og automatisk stoppe insulintilførselen. Når glukosenivået er normalt igjen, gjenopptas insulintilførselen automatisk. Dette kan være en stor fordel sammenlignet med blodsukkermålinger, ettersom det integrerte MiniMed-systemet varsler deg når forhåndsinnstilte terskler overskrides, og viser gjeldende glukosetrender.