MINIMED™ MIO™ ADVANCE SLANGESETT

ET ENKELT BYTTE TIL DET BEDRE

MiniMed™ Mio™ Advance Slangesett leveres med et ferdigladet appliseringsverktøy for raskere og enklere bytter, med færre trinn.1,2

Enklere, Raskere og Problemfritt1

 

Fjern papiret

Fjern frakoblingsdekslet fra innføringsdelen

Plasser på kroppen

Trykk på knappen

Hvordan føre inn slangesettet Medtronic MiniMed™ Mio™ Advance?

Viktige egenskaper

  • 90° myk kanyle.
  • Ferdigladet appliseringsverktøy.
  • Skjult nål før og etter bruk.
  • Et hørbart klikk indikerer en sikker kobling.

TIPS

  • Bytt ditt MiniMed™ Mio™ Advance slangesett hver 2. til hver 3. dag for optimal insulinabsorbsjon, optimal insulineffekt og for å forebygge okklusjon i settet, eller skift i henhold til anbefalingene fra diabetesteamet.
  • God håndtering og beskyttelse av innføringsstedet er viktig for en vellykket pumpebehandling. Gå til Medtronic Site Management for å lære mer.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.