MiniMed-systemet

Insulintilførsel

Medtronic har det største utvalget av slangesett på markedet, slik at du skal kunne velge et slangesett som gir deg best mulig komfort og beskyttelse.

Valget av slangesett skal gjøres etter nøye overveielse og med utgangspunkt i livsstil, alder og fysikk. Dette er basert på internasjonale kliniske anbefalinger.

Ta en kikk på det komplette utvalget nedenfor, og bruk verktøyet for valg av slangesett som et hjelpemiddel for å finne settet som passer til deg.

Anbefalingene for slangesett vist her er bare et forslag. Du bør diskutere med diabetesteamet før du velger det slangesettet som passer best til deg.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.