MiniMed-systemet

MiniMed™ Quick-serter™

Ny og forbedret MiniMed™ Quick-serter™ appliseringsenhet

ENKLERE
LETTERE
RASKERE
 

opp til 2x
enklere å lade*

 

3x
mindre sannsynlig
at teipen henger fast
i serteren*

 

25%
mindre tid på
appliseringen*

 

93%
var enige i at den er enkel å bruke**

Ny og forbedret MiniMed™ Quick-Serter™ er designet basert på våre brukeres tilbakemeldinger. De nye funksjonene gjør at appliseringen av slangesettet er enklere, lettere og raskere
* MiniMed Quick-serter Usability Test (ER14-8934). 2016. Medtronic data on file.
** MiniMed Quick-serter Usability Summary Report (ETR15-6652). 2016. Medtronic data on file.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.