MiniMed-systemet

Reservoarer

MiniMed-reservoarene er utformet med tanke på sikkerheten din, for at fyllingsprosessen skal gå lettere.

VIKTIGSTE PUNKTER

  • MiniMed-reservoarene er utformet slik at de skal være lette å fylle.

  • Rask, effektiv fylling av reservoaret og enkel håndtering - reservoaret er klart til bruk og krever ingen montering
  • Mindre risiko for personskade – i motsetning til på luerlockreservoarene er det ingen ekstra nål som må håndteres, ettersom den er integrert i TransferGuard
  • Sikker, stabil og enkel fylling av reservoaret - TransferGuard er perfekt tilpasset insulinampullen

 

Minimed insulin reservoirs

 

  •  Den avrundede fasongen bidrar til å fjerne luftbobler 

 

  • Mindre lekkasje og søl – når adapteren fjernes, forsegler en silikonmembran reservoaret

MiniMed-reservoarene er tilgjengelige i størrelsene 3 ml, for å tilfredsstille det daglige insulinbehovet ditt.

Referanser

  • *Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.