MiniMed-systemet

MiniMed 640G-systemet for kontinuerlig glukosemåling

Kontinuerlig Glukosemåling (CGM) gir deg det fullstendige bildet ved å avdekke lave og høye verdier som HbA1c og fingermålinger alene ikke alltid klarer å identifisere.

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Hva er kontinuerlig glukosemåling, og hvordan kan dette hjelpe deg?

Graf for glukosemåling

Hvis du bruker CGM-funksjonene på pumpen, kan du se glukosenivået 24 timer i døgnet. Når pumpen brukes sammen med Guardian 2 Link-senderen og Enlite -glukosesensoren, overføres verdiene trådløst til MiniMed® 640G. Verdiene oppdateres hvert femte minutt og vises med farger på skjermbildet. Disse regelmessige oppdateringene kan gi deg en klar forståelse av trendene for glukosenivået ditt, slik at du blir mindre avhengig av fingermålinger *. Glukosesensoren trenger du bare bytte hver sjette dag.

Hvis du bruker flere daglige injeksjoner, kan du også dra nytte av CGM ved å bruke Guardian® REAL-Time CGM, vår personlige CGM-monitor.

EVIDENS

Fordelene med CGM i forhold til tradisjonelle fingermålinger og HbA1c-testing er godt dokumentert. Forskning har vist at:

 • CGM identifiserer fire ganger så mange alvorlige glukosesvingninger som vanlige blodsukkermålinger1
 • CGM kan redusere HbA1c betydelig og har vist seg å redusere HbA1c-nivået med opptil 1 % sammenlignet med fingermålinger alene2
 • CGM er påvist å være nøyaktig i flere publiserte studier, og du kan derfor justere behandlingen på grunnlag av pålitelige data

HVORDAN KAN JEG HA NYTTE AV DETTE?

Anekdotiske beviser og historiene til pasienter som bruker CGM, er overveldende og omfatter:

 • foreldre som kan slappe av og ikke lenger føler de må sjekke barnet hele natten
 • sportsentusiaster og studenter som kan konsentrere seg om å konkurrere eller ta eksamener uten problemer
 • personer med en krevende jobbhverdag som kan jobbe så mye de vil og fortsette med sine daglige aktiviteter med mindre bekymringer
 • kvinner som er gravide eller planlegger å bli gravide

CGM har gitt en innsikt man aldri før har hatt. Med retninglinjene for pumpebehandling som er utgitt av National Institutes for Health and Care Excellence (NICE), bedres tilgangen til CGM for hver dag. NICE har også gitt ut retningslinjer for kontinuerlig glukosemåling hos voksne og barn. Ta en kikk på disse slik at du kan diskutere dem i sin helhet med diabetesteamet.

EGENFINANSIERING KAN VÆRE ET ALTERNATIV

Vi ønsker at alle som kan ha nytte av CGM, får muligheten til å bruke denne teknologien. MiniMed® 640G-pumpen er klargjort for CGM. Dette innebærer at du kan benytte CGM umiddelbart eller vente til et senere tidspunkt. Det finnes ulike alternativer.

Alt du trenger for å komme i gang er en CGM-startpakke med Guardian™ 2 Link-sender, Guardian 2 Link-lader, 5 Enlite-sensorer og serter.

Du må benytte en liten glukosesensor. Sensoren føres inn under huden med en automatisk innføringsenhet som følger med systemet, på samme måte som kanylen på et slangesett. 85 % av pasientene var enige om at innføring med Enlite var smertefritt**. Sensoren kobles til en liten sender** som veier svært lite, og som overfører data fra glukosesensoren trådløst til insulinpumpen eller til en selvstendig CGM-monitor ved hjelp av avansert, trådløs radiofrekvensteknologi.

Insulinpumpen eller CGM-monitoren viser glukosedataene på skjermen og lager en trendlinje av dataene, slik at du kan se nøyaktig hva glukosetrendene dine er og hva som påvirker dem.

I tillegg til visningen på skjermen kan du stille inn varsler på insulinpumpen. Disse avgir en lyd eller vibrerer for å varsle deg når du kommer til å nå, når eller har nådd de angitte glukosegrensene. Denne informasjonen kan hjelpe deg til å unngå hypo- og hyperglykemi, til å holde deg innenfor ønsket glukosenivå, og til å redusere HbA1c og oppnå bedre kontroll.

 

REFERANSER

 • 1 Kaufman FR, et al. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034
 • 2 Raccah D, Sulmont V, Resnik Y, et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250
 • * Disse dataene skal supplere, ikke erstatte, blodsukkerverdier som måles med en vanlig blodsukkermåler. Det er nødvendig med fingermålinger når insulintilførselen skal justeres, og for å kalibrere glukosesensoren. Det er ikke meningen at glukoseverdiene skal brukes direkte for å foreta endringer i behandlingen. De skal brukes som en indikasjon på når det kan være nødvendig å ta en kontrollmåling i fingeren. Enhver justering av behandlingen skal være basert på målinger som er gjort med en blodsukkermåler, og ikke basert på verdier fra CGM-systemet.
 • ** Interne data finnes på fil; Medtronic Minimed, Inc

 Guardian™ 2 Link-senderen er bare kompatibel med MiniMed® 640G-insulinpumpen

MiniLink -sender kompatibel med MiniMed Paradigm® Veo™-systemet og  Guardian® REAL-Time CGM system

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.