MiniMed-systemet

Kontinuerlig glukosemåling med Enlite-glukosesensor

Den nye generasjonen Enlite -sensoren er Medtronics nyeste og minste sensor, med funksjoner som sørger for enestående komfort og erfaring.

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Fordelene ved den nye, forbedrede Enlite-sensoren for kontinuerlig glukosemåling

Enlite-sensor

VÅRT KOMPLETTE SYSTEM FOR BEDRE BESKYTTELSE OG BLODSUKKERKONTROLL1

Når kontinuerlig glukosemåling kombineres med MiniMed® 640G-systemet og den nye Guardian2 Link-senderen, får pasienten følgende fordeler:

 • Høy sensornøyaktighet2
 • Den intelligente SmartGuard™ som beskytter mot hypoglykemi ved å stoppe insulintilførselen automatisk når sensorglukosen forventes å nå en forhåndsinnstilt nedre grense(*)
 • 83 % av brukerne følte seg tryggere på at de kunne ha kontroll over de høye og lave nivåene ved bruk av CGM-systemet3

 

Forbedrede funksjoner som gir enestående komfort og en god erfaring

 • Mindre og mer fleksibel sensor: 80 % redusert størrelse i forhold til den forrige Enlite-sensoren.
 • Den nye generasjonen Enlite-sensoren har en nyutviklet selvklebende festeplate som reduserer faren for hudirritasjon.
 • Mer pålitelig forbindelse mellom sensor og sender, for å redusere sannsynligheten for hull i datamaterialet. Hvis det skulle bli brudd på forbindelsen mellom sensoren og senderen, kan Guardian 2 Link-senderen lagre opptil 10 timer med data.

Enkel innføring

 • Innføring med én knapp.
 • Skjult nål under innføring.
 • 90 graders innføringsvinkel.
 • 85 % av pasientene var enige om at innføring med Enlite var smertefritt**

FINN UT MER OM DEN NYE GENERASJONEN ENLITE INNFØRING I DENNE VIDEOEN.

CGM REDUSERER HBA1C OG GIR BEDRE GLYKEMISK KONTROLL

Flere randomiserte, kontrollerte studier1,4,5 viste at CGM kan føre til:

 • Opptil 1 % HbA1c-reduksjon uten å øke forekomsten av alvorlig hypoglykemi
 • Bedre glykemisk kontroll
 • Større antall pasienter som når HbA1c-målet som er anbefalt av American Diabetes Association (ADA)

Alle disse fordelene kan hjelpe deg til å oppnå bedre kontroll over diabetesen.
 

Referanser

-Den nye generasjonen Enlite-sensoren er indisert for voksne og barn og er kun beregnet for bruk med Medtronic-produkter: MiniMed® 640G-systemet, MiniMed® Paradigm® Veo™-systemet, MiniMed® REAL-Time-systemet, Guardian REAL-Time CGM-systemet, iPro™2.

-Den nye generasjonen Enlite-sensoren er ikke beregnet for bruk med Medtronic CGMS Gold® og iPro™.

-Guardian™ 2 Link-senderen er kompatibel med MiniMed® 640G-insulinpumpen, mens MiniLink™-senderen er kompatibel med MiniMed® Paradigm® Veo™-systemet og Guardian REAL-Time CGM-systemet.

 • *Funksjonen for dynamisk stopp er basert på visse kriterier: Sensorglukosenivået må ikke være mer enn 3,9 mmol/l fra den nedre grensen og må forventes å være 1,1 mmol/l over den nedre grensen i løpet av 30 minutter, OG stoppfunksjonen må ikke ha vært aktivert de siste 30 minuttene.
 • **Interne data finnes på fil; Medtronic Minimed, Inc
 • 1  Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311–320.)
 • 2   Enhanced Enlite med MiniMed™ 640G har en MARD på 9,1% (vs. YSI dag 3). Cohen O et al. Accuracy of the continuous glucose sensor used with the predictive low glucose management system. Diabetes Technol Ther 2016; 18(S1): A81-A82. 
 • 3 MDT internal data on file CER247
 • 4 Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008;359(14):1464-1476.
 • 5 Raccah D, Sulmont V, Resnik Y,et al. Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend Study. Diabetes Care. 2009;32(12):2245-2250.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.