MiniMed-systemet

MiniMed 640G-programvaren for administrasjon av behandling

CareLink er navnet på programvareserien vår for administrasjon av diabetesbehandling.

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Finn ut hvordan CareLink kan hjelpe deg med å håndtere diabetesen

CareLink™ Personal-programvaren er laget for pasienter og kjøres via en nettside. Denne sikre programvaren laster ned data fra pumpen din, og på grunnlag av disse genererer den rapporter slik at du kan se mønstrene når det gjelder diabetesen og behandlingen. Så lenge du har CONTOUR® NEXT LINK-blodsukkermåleren fra Ascensia Diabetes Care (hvis du bruker en MiniMed®
Veo -insulinpumpe eller Guardian
Real-Time) eller CONTOUR®
NEXT LINK 2.4-blodsukkermåleren (hvis du bruker en MiniMed®
640G-insulinpumpe) med deg, kan du laste ned informasjon fra pumpen hjemme eller et annet sted der du har Internett-tilgang. Du registrerer deg og logger deg inn på samme måte som med en e-postkonto.

CareLink™ Pro-programvaren er laget for helsepersonell og er kun tilgjengelig for dem. Rapportene som genereres, inneholder de samme dataene fra pumpen som CareLink Personal, men de inneholder i tillegg mer klinisk informasjon. CareLink Pro-programvaren installeres på en datamaskin fra en CD-ROM.

CARELINK PERSONAL KAN HJELPE DEG MED FØLGENDE

 • Få bedre kontroll 

  En klinisk studie har vist at personer som bruker CareLink Personal-programvaren har bedre kontroll (HbA1c) sammenlignet med personer som bruker insulinpumpebehandling uten CareLink Personal-programvaren1. Utprøverne mente at dette skyldtes "økt internettkontakt med diabetesteamet”.
 • Lettere identifisere mønstre og problemer 

  Oversiktelige rapporter kan gjøre det lettere å forstå hvilken innvirkning insulin, karbohydrater og trening har på blodsukkernivået. 
 • Arbeide mer effektivt med diabetesteamet

  Mellom besøkene på sykehuset kan diabetesteamet gjennomgå CareLink Personal-dataene dine eksternt og gjøre mer nøyaktige justeringer av behandlingen om nødvendig.
 • Få mest mulig ut av én programvare

  CareLink kan laste ned en lang rekke vanlige blodsukkermålere. Hvis du legger blodsukkerverdiene inn i pumpen (ved hjelp av Bolus Wizard), kan du laste ned BS-verdiene gjennom pumpen samtidig.
 • Få et mer fullstendig bilde

  Ved hjelp av funksjonen for kontinuerlig glukosemåling (CGM) på insulinpumpen kan du få et fullstendig bilde av glukosetrender, insulinforbruk, blodsukkerverdier, trening osv. på samme sted – uten behov for loggbøker.

Det å forstå hvilken innvirkning insulindoser, spisevaner, treningsrutiner og medisinering har på blodsukkeret ditt er nøkkelen til å få bedre kontroll over diabetesen. Informasjonen vises i form av enkle diagrammer, grafer og tabeller, slik at du lettere kan identifisere mønstre og problemer. Dette kan hjelpe deg og diabetesteamet til å finne årsaken til lave og høye blodsukkerverdier som forekommer på bestemte tidspunkter.

Deling av dataene med ditt sykehuset

CareLinks unike funksjonalitet gjør det mulig for diabetesteamet å se dataene dine fra sin egen datamaskin på sykehuset. Hvis sykehuset har CareLink Pro-programvaren, kan du gi dem tilgang til kontoen din. Dermed kan de gå inn på nettkontoen din fra sin egen datamaskin og få tak i dataene du har lastet ned fra pumpen på en rask og sikker måte.

CARELINK PERSONAL-RAPPORTER

CareLink Personal-programvaren gjør det lettere å få oversikt over blodsukker- og sensorglukosenivået og sammenligne eventuelle endringer med dine daglige aktiviteter og måltider. De enkle og tydelige rapportene inneholder diagrammer, grafer og tabeller som viser deg disse endringene grafisk og gir deg reelle tallverdier. 

 

Listen over tilgjengelige rapporttyper kan variere avhengig av hvilket utstyr du har lastet opp data fra, men beskrivelsene nedenfor gir deg en oversikt over de ulike typene rapporter du kan velge mellom.

De mest brukte rapportene:

 • Rask oversikt

  Viser hvilken innvirkning insulintilførselen, kostholdet og treningsrutinene har på hvor bra du kontrollerer blodsukker- og sensorglukosenivået over en periode på to uker.
 • Overlappende daglige trender

  Basert på opptil syv dager med data fra kontinuerlig glukosemåling. Når du har valgt de syv dagene du ønsker å se, legger denne rapporten dataene for hver enkelt dag oppå hverandre for å sammenligne.
 • Overlappende glukosekurve per måltid

  Inkluderer måltidsinformasjon som er oppført i CareLink Personal-loggboken, og data fra Bolus Wizard-kalkulatoren. 
 • Daglig sammendrag

  Fokuserer på én dag og viser tre grafer, inkludert blodsukker- og sensorglukoseverdier, insulinforbruk, karbohydratinntak og treningsrutiner.

DETTE TRENGER DU FOR Å KOMME I GANG

For å komme i gang med CareLink Personal trenger du følgende: 

 • Tilgang til en datamaskin med ett av følgende operativsystemer:
  •    Windows® 7 Ultimate, 32-bit og 64-bit
  •    8 Enterprise, 32-bit og 64-bit, kun fra skrivebordet
  •    8.1 Enterprise, 32-bit og 64-bit, kun fra skrivebordet
  •    Windows® 10 Home, 32-bit og 64-bit
  •    Mac OS® 10.12 (Sierra)
  •    Mac OS® 10.13 (High Sierra)
 • En pålitelig internettforbindelse.
 • Microsoft® Internet Explorer® 10 og 11, 32-bit og 64-bit
 • Apple® Safari® 8, 9 og 10
 • Mozilla® Firefox® 38 til og med 52 Extended Support Release (ESR)
 • Adobe® Reader™ versjon 5.0 eller senere. 
 • En CareLink™ USB-tilkoblingsenhet (hvis du bruker en MiniMed Veo-insulinpumpe eller Guardian Real-Time) eller CONTOUR NEXT LINK 2.4-blodsukkermåleren fra Ascensia Diabetes Care (hvis du bruker en MiniMed 640G-insulinpumpe). 
 • En blodsukkermåler (med en egnet kabel hvis du ønsker å laste ned dette separat til CareLink Personal; du må spørre produsenten av blodsukkermåleren om denne kabelen).

Ser mer på https://carelink.minimed.eu/patient/entry.jsp?bhcp=1 under vanlige spørsmål.

 

SLIK REGISTRERER DU DEG

 1. Registrer deg på CareLink Personal-nettstedet: http://carelink.minimed.eu
 2. Følg trinnene på nettstedet for å laste ned pumpen.

Alt du deretter trenger når du skal bruke CareLink er internett-tilgang, CareLink USB (hvis du bruker en MiniMed Veo-insulinpumpe eller Guardian Real-Time) eller CONTOUR NEXT LINK 2.4-blodsukkermåleren fra Ascensia Diabetes Care (hvis du bruker en MiniMed 640G-insulinpumpe) og insulinpumpen. Så enkelt er det!

Personvern og sikkerhet

Hos Medtronic Diabetes tar vi personvernet på alvor. CareLink Personal-programvaren er i samsvar med verdens strengeste personvernlover, herunder HIPAA-retningslinjene (Health Insurance Portability and Accountability Act. Systemet bruker også datakrypteringsteknologien SSL (Secure Sockets Layer), som sørger for at dataene er uleselige under overføring.

Det er ofte sikrere å lagre dataene i CareLink Personal-programvaren enn det er å lagre dem på en hjemmedatamaskin som er tilkoblet Internett. Vi bruker en trelagsarkitektur der dataene blir plassert bak tre separate brannmurer. 

 

REFERANSER

 • 1 Corriveau EA, Durso PJ, Kaufman ED, Skipper BJ, Laskaratos LA, Heintsman KB. Effect of Carelink, an Internet-based insulin pump monitoring system, on glycaemic control in rural and urban children with Type 1 diabetes mellitus. Pediatric Diabets. 2008;9(4, pt 2):360-366.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.