Nylig diagnostisert

Få diagnosen type 1-diabetes

VIKTIGSTE PUNKTER

  • For å behandle diabetes må du forstå kroppens behov.

Når diagnosen type 1-diabetes stilles, er det naturlig nok mange som lurer på hvordan sykdommen kommer til å påvirke livet, både nå og i fremtiden. For å kunne kontrollere blodsukkeret er det viktig å forstå diabetesen og hvilken effekt spising, trening, sykedager og daglige gjøremål har på blodsukkernivået.

Etter at du har spist, brytes maten ned til glukose, som er nødvendig for å tilføre kroppen energi til alle daglige aktiviteter. Kroppen trenger også insulin, som normalt produseres av bukspyttkjertelen, for å kunne overføre glukose fra blodet til cellene.

Når bukspyttkjertelen ikke produserer insulin, blir glukosen værende i blodet (blodsukker), og cellene får ikke tilført energi. Det er det høye glukosenivået i blodet (blodsukkernivået) som gir de mer akutte kliniske tegnene og symptomene på diabetes. Ved behandling av diabetes er det viktig å ta hensyn til mange faktorer, for eksempel måling av blodsukker, inntak av karbohydrater, fysisk aktivitet og insulinbehov, for å sørge for god blodsukkerkontroll og redusere risikoen for komplikasjoner.

Ved å forstå kroppens behov og lære hvordan blodsukkeret kan holdes innenfor det anbefalte området, er det mulig å behandle diabetesen effektivt.

Mange mennesker klarer igjen å få en sunn og god livsstil og delta i vanlige aktiviteter etter å ha fått diagnosen type 1-diabetes. Når du forstår hvordan blodsukkernivået kan kontrolleres, er det ikke lenger noe problem å spise ute, sove lenge i helgene, delta i idrettsaktiviteter eller reise på utenlandsturer.

Da jeg fikk diagnosen, hadde jeg problemer med å motivere meg selv til å kontrollere blodsukkernivået, og jeg tok ikke diabetesen på alvor.

- DOMINIKA

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.