Nylig diagnostisert

Holde blodsukkernivået under kontroll

VIKTIGSTE PUNKTER

 • Viktigheten av HbA1c
 • Hypo- og hypoerglykemi

For å holde blodsukkernivået innenfor målområdet og redusere risikoen for komplikasjoner må kroppen tilføres nøyaktige doser med insulin. Eksempler på behandlingsmetoder:

 • Tradisjonell behandling
  2 til 3 injeksjoner per dag med en kombinasjon av langtidsvirkende og hurtigvirkende insulin.
 • Flere daglige injeksjoner
  3 eller flere injeksjoner per dag med ekstra hurtigvirkende insulin, og 1 eller 2 injeksjoner per dag med langtidsvirkende insulin.
 • Insulinpumpe (kontinuerlig subkutan insulininfusjon)
  Kontinuerlig tilførsel av ekstra hurtigvirkende insulin 24 timer i døgnet i stedet for hyppige injeksjoner. En programmert insulindose etterligner bukspyttkjertelens produksjon av basalinsulin og kan lettere justeres i forhold til kroppens behov. Ekstra hurtigvirkende insulin virker svært raskt og bidrar til at svingningene i blodsukkernivået blir minst mulig ved inntak av karbohydrater, eller til å senke høye blodsukkernivå om nødvendig.

Pumpen endret livet mitt. Jeg trenger ikke følge en nøye fastlagt plan, jeg kan gjøre alt det jeg har lyst til, akkurat når jeg vil, og i tillegg har jeg bedre kontroll.

- TERESA

LAVERE HbA1c, FÆRRE KOMPLIKASJONER

HbA1c: et viktig mål på hvor effektivt diabetesen behandles, der nivået av diabeteskontroll vurderes ut fra hvor mye glukose som har festet seg til hver røde blodcelle i løpet av de 2 til 3 siste månedene.

Studien Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) bekreftet at man ved å senke HbA1c-nivået med bare 1 % kan redusere risikoen for å utvikle mikrovaskulære komplikasjoner med opptil 40 %*. HbA1c-nivået bør måles hver 3. måned med målsetning om å holde det under 7 % , eller ved målnivået som legen har fastsatt*.

Normale blodsukkerverdier varierer mellom 4,0 og 7,8 mmol/l, og det kan være lurt å prøve å oppnå disse målene i hverdagen ved å kontrollere blodsukkeret med en blodsukkermåler*.

 • Hypoglykemi vil si at blodsukkeret faller til et nivå under 3.5 mmol/l, men den eksakte verdien kan variere fra person til person. Ved mild hypoglykemi merker personen symptomene og kan spise eller drikke noe med karbohydrater for å unngå at det blir verre. Ved alvorlig hypoglykemi må personen får hjelp av andre, og det kan være nødvendig med behandling på sykehus.
 • Hyperglykemi vil si at blodsukkernivået er høyt, vanligvis over 11,1 mmol/l, men dette kan variere fra person til person. Ved et blodsukkernivå på over 15 mmol/l kreves rask behandling for å unngå akutte komplikasjoner.


Det kan være en utfordring å oppnå og opprettholde HbA1c-målet og samtidig redusere risikoen for hypoglykemi. Insulinpumpebehandling gjør det mulig å justere insulintilførselen i henhold til kroppens behov fra time til time.

Så hvordan kan du, som nylig har blitt diagnostisert med type 1-diabetes, holde blodsukkernivået under kontroll og samtidig opprettholde livsstilen din?

 

 

REFERANSER

 • * Referanser finnes på fil og kan leveres på forespørsel. Kontakt Medtronic-representanten hvis du ønsker en kopi.

 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.